Konu:Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:30
Tarih:15/12/2014


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır.

Sayın Bakan, lütfen biraz... Ben size şu Anayasa Mahkemesi kararlarını göndereyim, Danıştay kararlarını göndereyim. Diyor ki: "Daha önce bu aidat vardı." Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bir özel sektör kurumuydu, özel sektör kurumu olan TOBB, kendi şemsiyesi altında birtakım kurumları bir araya getirerek gönüllü bir organizasyon kurmuş, gönüllü organizasyonda istedikleri aidatları, istedikleri şekilde belirlerler, bu kendilerinin bileceği bir şey.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) - Gönüllü bir organizasyon değil ki kanunla kuruldu, DEİK'in kanunu var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama Dış Ekonomik İlişkiler Kurumunu devletleştirdiğiniz anda bunun gelirleri arasına...

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) - Hâlâ aynı şeyi söylüyorsunuz, DEİK gönüllü kuruluş değil ki DEİK'in kanunu var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın bakanların laf atmasına ilk defa tanık oluyoruz, devam edin, ben bir yandan dinleyeceğim sizi.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) - Ama didiğiniz konuya müdahale etmek zorundayım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devletleştirdiğiniz anda kanunla bunun gelirini tayin edecekseniz diyeceksiniz ki: "Üye kuruluşların gelirlerinden yüzde 1 oranında kesinti yapılır." ya da "Yüzde 1 ila yüzde 10 arasında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir kesinti yapılabilir." Bakın, Barolar Birliği aidatına bakın, diğer kurumların, ticaret odalarının aidatına bakın -siz TOBB'la ilgili Bakanlıksınız- TOBB'un kuruluş kanununa bakın; üyelerin aidatları, TOBB'a üye, ticaret odalarına üye olan tüccarların, sanayi odasına üye olan sanayicilerin aidatlarının nasıl belirlendiğini orada göreceksiniz. Kanun bir alt sınır, bir üst sınır belirlemiştir, bu sınırlar arasında o aidat belirlenir. "Eskiden beri yüzde 1'di, şimdi de biz bu yüzde 1'i yönetmelikle alırız." diyemezsiniz.

Evet, bilmemek gerçekten ayıp değildir -bu güzel bir atasözümüzdür- öğrenmemek ayıptır. Ben Sayın Bakana o Anayasa Mahkemesi kararlarını ve Danıştay kararlarını göndereceğim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)