Konu:Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:30
Tarih:15/12/2014


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan doğru bir cümle söyledi "Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır." Şu 2015 yılı programı, Sayın Bakanın da imzası var. Burada pembe tablolar çizdi, büyüme rakamlarıyla ilgili birtakım değerlendirmeler yaptı; Afrika vesaire Türkiye'nin büyümesi... Elbette Türkiye'nin büyümesiyle güçlü oluruz, ülkelerde büyükelçilik açmasından mutlu oluruz.

Sayın Bakan, sizin imzanız olan şu programı inceleyin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar dönemi, 2013-2014 döneminde Türkiye'nin büyümesi ortalama yüzde 4,8'dir, Sahra Altı Afrika'nın büyüme ortalaması yıllık yüzde 5,5'tur, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin büyüme ortalaması ise yüzde 5'tir. Türkiye Afrika ülkelerinin gerisinde kalmıştır, bunu bir kere bir kenara not edin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İkincisi: Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluyla ilgili olarak sizin elinizde bir kâğıt bile yok. Sayın Genel Başkanın vermiş olduğu bilgiler tamamen doğrudur. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır. Gidin hukukçularınıza sorun, anayasa hukukçularınıza sorun; Anayasa Mahkemesi kararlarını tarayın, Danıştay kararlarını tarayın. Bu tip kurumların gelirleri arasına yasada olmayan bir şekilde yönetmelikle bir gelir koyarak bir geliri ihdas edemezsiniz, sokamazsınız; Anayasa Mahkemesinin sayısız iptal kararı vardır, Danıştayın sayısız iptal kararları vardır. Yüce Meclisin kabul ettiği yasa, yönetmelik çıkarma yetkisi veriyor. Yönetmelik de size, gelir ihdas edin, kurucu kuruluşların gelirlerinden yüzde 1 oranında pay alın yetkisini vermiyor. Anayasa'nın 73'üncü maddesi açıktır. Sayın Başbakana verdiğiniz bilgi de yanlış -onu son gün konuşmamda burada açıklayacağım- Başbakanı da yanılttınız, kendiniz hâlâ aynı yanlışta ısrar ediyorsunuz: "Bu, aidattır, kanun gerekmez." Hayır, kanun gerekir. Herhâlde yeterli olmuştur.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)