Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:29
Tarih:14/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sorum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına. Bildiğiniz gibi, ülkemizde geleneksel değerler ve dinî referanslar üzerinden sürdürülmeye ve korunmaya çalışılan aile birliğinin yaşamsal gerçeklerle uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarınız var mıdır? Bu politikaların kadın cinayetlerini durduramadığı, sığınma evlerinde kalan kadınların gizlilik ve güvenliğine yeterince özen gösterilmediği, buradan çıkan kadınlara kötü gözle bakıldığı, istihdam konusunda teşvik edilmediği gerçeğine karşın yeni politikalar geliştirecek misiniz? Hükümlü ve engellilerde olduğu gibi, istihdam konusunun yasal bir zorunluluğa dönüştürülmesi düşünülemez mi?

Ayrıca, Sayın Başbakanın bahsettiği bu dolu kasa ve rezervlerden malul olmayan muharip gaziler adaletli pay alabilecekler mi? Engelli, yaşlı, işçi, memur ve kadınlar da pay alabilecekler mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)