Konu:2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:5
Birleşim:28
Tarih:13/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sorum Sayın Bozdağ'a: Cezaevleri hem tutuklu ve mahkûmlar hem de tüm ceza ve infaz kurumu personeli açısından sorunlu, şiddete, mağduriyete, tacize açık alanlardır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin fazla çalışma, izin, bayram tatili gibi hak mahrumiyetleri ve yıpranma paylarıyla ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda kadın görevlilerin doğum, eş durumu gibi özel hâlleri dikkate alınmakta mıdır? Ulusal ve uluslararası mevzuata göre çocuk tutukluluğunun en son çare olduğu unutulmadan tutuklu yargılanmaya son verilmesi, ıslah eğitim kurumları açılması, suça teşvik oluşturan zeminlerin ortadan kaldırılması, hızlı yargılama veya sivil toplumun denetimine açılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun halktan dört yıl yetki istemesine karşılık, Sayın Başbakan "Hazinenin kasaları dolu, boşaltıp gidecekler." diyorlar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)