Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:28
Tarih:13/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, insanı hizmetin merkezine koyan ve "Kamu idaresi millete hizmet için vardır." ilkesiyle hareket eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın görev alanı 77 milyon vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar tüm hayatını kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, ülkemizde çalışma hayatının iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması, vatandaşlara sunulan hizmetlerde etkinliğin ve kalitenin artırılması, işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması gibi son derece önemli görevleri yerine getirmektedir.

Değerli arkadaşlar, otuz yıldır tartışılan ve bir türlü hayata geçirilemeyen sosyal güvenlik reformu, AK PARTİ iktidarımız döneminde hayata geçirilmiştir. Reformun en önemli ayaklarından birisi olan sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi sağlanmıştır. Vatandaşımızın hizmete daha iyi ulaşabilmesi için ülkemizin dört bir köşesinde 490 adet sosyal güvenlik merkezi hizmete girmiştir. Vizite kâğıdı, sağlık karnesi uygulamalarına son verilmiştir. Vatandaşlarımız vatandaşlık numarasıyla istediği hastaneye gidip muayene olabilmekte, istediği eczaneden de ilaçlarını alabilmektedirler. Genel sağlık sigortası uygulaması hayata geçirilmiştir. 18 yaşına kadar tüm vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden koşulsuz yararlanma imkânına kavuşmuştur. Ülkemiz sosyal devlet anlayışı vasfını bizimle kazanmıştır.

Değerli arkadaşlar, asgari ücretle çalışan bir işçimiz 2002 yılında 184 lira ücret alırken şimdi, reel olarak yüzde 383 artışla, bu rakam 891 TL'ye yükselmiştir. Asgari ücret vergi indirimi ve muafiyeti ilk defa bizim dönemimizde yapılmıştır.

Engelli vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, dul ve yetimlere yönelik köklü düzenlemeler yaptık.

Bakanlığımıza bağlı İŞKUR'un başarılı çalışmalarından da bahsetmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, iktidarımızdan önce, ağırlıklı olarak kamu sektöründe işe yerleştirilmeye aracılık eden ve özel sektöre nüfuz edemeyen İŞKUR, Hükûmetimizce, hem 2003 hem de 2011 yıllarında yeniden yapılandırılmıştır. İşsizliğin temel sebeplerinden biri olan vasıfsızlık sorunuyla mücadele kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlardan 100 binlerce vatandaşımız faydalanmıştır. 2004 yılında İŞKUR bünyesinde istihdam uzmanları göreve başlatılmış, yıllar itibarıyla yeni kadrolar ihdas edilmiş ve son olarak 2012 yılında, doğru işe doğru elemanı yönlendirmeyi sağlayan 4 bin iş ve meslek danışmanı alınmıştır. 2003 yılında 65 bin işsizin istihdamına aracılık eden İŞKUR, 2013 yılında 672 bin, 2014'ün ilk on bir ayında 830 bin kişinin işe yerleştirilmesine vesile olmuştur.

Değerli milletvekilleri, Hükûmetimizin doğru politikaları neticesinde İŞKUR'un kapasitesi artırılmış ve günümüzün en etkin kurumlarından birisi hâline gelmiştir. İŞKUR'un bu etkinliği sadece ülkemizle sınırlı kalmamış, 2012 yılında Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve 2015 yılında da Başkanlığa aday olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hayatında da birçok değişiklikler yaptık, düzenlemeler yaptık. Beş dakikada bunların hepsine değinemeyeceğim ama madenle alakalı birkaç konuya değinmek istiyorum. Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için 55 olan emeklilik yaşı 50 olarak yeniden düzenlenmiştir. Linyit ve taş kömürü çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin en az 2 katı kadar olacaktır. Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı, olağanüstü hâllerde çalışma yaptırılırsa saat başı ücret en az 2 katı olarak düzenlenecektir.

Değerli arkadaşlar, yer altı işlerinde çalışan işçilerimizin iş güvencesi de güçlendirilmiştir. Yer altında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri dört gün artırılmıştır.

Değerli arkadaşlar, 2015 yılı mali bütçemizin vatandaşlarımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)