Konu:2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:5
Birleşim:28
Tarih:13/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adalet Bakanlığının bütçesiyle alakalı, AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Siz değerli heyeti saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, gelişmenin ve büyümenin en önemli yapı taşının adaletle tahsis edildiğine inanan ak kadrolar büyük reformlara imza atmaktadır. Ülkemiz, adalet alanında önemli bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunan ve çalışmalarını bu şiarla hayata geçiren AK PARTİ iktidarları temel hak ve özgürlükleri geliştirmiştir. Fiziki eksiklikleri süratle tamamlanan ve yine merdiven altından adalet saraylarına taşınan bu yapı, Allah'ın izniyle yeni devrimleri de beraberinde hayata geçirmektedir.

Adalet sistemi, tüm dünyada medeniyetin ve gelişmişliğin en önemli göstergelerindendir. AK PARTİ iktidarımız, her alanda adalet terazisinin şaşmaz bir biçimde olması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yürütmektedir. Bakanlığımız çalışmalarını demokratikleşme ve insan hakları temelinde gerçekleştirmektedir. Hükûmetimiz ve Bakanlığımız, temel hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde korunması için güçlü ve sağlam bir siyasi irade ortaya koymaktadır. Adalet hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için çalışma alanlarını günlük bakış açısıyla değil, uzun vadeli ve stratejik bir anlayışla, konunun muhataplarıyla istişare içerisinde belirlemektedir. Her geçen gün, yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının ve etkinliğinin güçlendirilmesi için günümüz koşullarının gerisinde kalan kanuni düzenlemeleri yeniden düzenlemekteyiz.

AK PARTİ iktidarımız döneminde konuşma sürem olan beş dakikaya sığdıramayacağım birçok husus var ama birkaçını özetlemek istiyorum. Özellikle, ülkemizin insan hakları karnesini iyileştirmek için kalıcı adımlar atmış, reformist yargı paketleriyle sorunların çözümü için köklü değişikliklere gidilmiştir. İnsani yaşam koşulları ve infaz politikasında yeniden bir perspektif yakalanmış ve eski bütün cezaevleri kapatılmak suretiyle yeniden, tekrar insani yapıya uygun, insanların onurlu bir şekilde orada kalabileceği bir ortam oluşturmaya gayret edilmiştir.

UYAP deseniz, hakikaten e-devlet gibi bu anlamda çok olumlu bir yapıdır ve bugün, bütün avukatlar tarafından, bütün yargı camiası tarafından kullanılan bir yapıdır. Yine sabıka kayıtlarıyla ilgili kazandırılan kolaylıklar, yine hukuk davalarında durumu iyi olmayan, müsait olmayan vatandaşlarımıza maddi destek verilmesi ve yine tabii ki kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezası ile Silahlı Kuvvetlerden ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır ki bu, devrim niteliğinde bir karardır; yargı yolu olmadan hiçbir kimsenin hakkı ve hukuku ihlal edilmemektedir.

Kamu gücü karşısında vatandaşlarımızı koruyacak önemli bir yapı daha ki Kamu Denetçiliği tahsis edilmiş, düzenlenmiş ve kurumlara karşı mağduriyet hissi uyanan her vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak suretiyle haklarını arar hâle gelmiştir. Yine, Anayasa Mahkemesine, biliyorsunuz, bireysel başvuru hakkını getirdik ve son olarak da özellikle Ergenekon davasında yargılanan birçok kişi bu getirmiş olduğumuz düzenleme sayesinde bireysel başvuruyla beraat ve oradan tahliye edilme şansını yakalamıştır. Ki içerisinde bulunduğum Komisyonda, bizzat yasasını yaptığımız ara buluculukla alakalı çok önemli gelişmeler ortaya konmuştur ve bu çalışmalar devam etmektedir.

Yine "basit suçlar" dediğimiz suçlardan ceza alan bazı hükümlülere, denetimli serbestlik yoluyla cezalarını dışarıda çekmesi imkânı getirilmiştir.

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekili dostlarım; güven veren bir adalet sistemi için adalet sisteminin tüm alanlarında gelişmeye imza atmakta olan Bakanlığımız 2023, 2053 ve 2071 büyük Türkiyesi'nin imarı için bugünden geniş bir perspektifle çalışmalarını ele almaktadır.

Daha özgürlükçü bir anayasa için milletimizin onayı ve desteğiyle darbe Anayasası'nda değişiklikler yapılmıştır ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Her grubumuzla beraber, inşallah, yeni dönemde yeni bir anayasaya mutlaka kavuşmamız gerekir, milletimizin beklentisini de budur.

Değerli dostlar, tabii, biz Konya milletvekili olarak biliyorsunuz bugünlerde Şebiarus'u yeniden şu anda düzenliyoruz ve Hazreti Mevlâna'nın güzel bir sözü var. Diyor ki: "Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikeni sulamak." Bu şekilde bir cevap veriyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HARUN TÜFEKCİ (Devamla) - Tabii, AK PARTİ olarak bizler adaletli olmak suretiyle ağaçlara su veren olmak istiyoruz ve dikeni sulayan olmayacağız inşallah. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Paralel yapı diken mi?

FARUK BAL (Konya) - Paralele de su ver Harun Bey!

HARUN TÜFEKCİ (Devamla) - Ben bu duygularla bütçemizin hayırlar getirmesini temenni ediyor, siz değerli heyeti saygı ve hürmetle selamlıyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)