Konu:2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:5
Birleşim:27
Tarih:12/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, öncelikle bu bankalarla ilgili -maliye- Sayın Yeni'nin sorusuna cevap vermek istiyorum.

REFİK ERYILMAZ (Hatay) - Bu suç oluşturuyor biliyorsunuz, onun için açıklama yapmak istemiyorsunuz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Biz bunu şuradan ölçüyoruz: Bu TMSF'ye devredilen bankalar ve aynı zamanda kamu bankalarının görev zararlarıyla alakalı hazine özel tertip borçlanma senedi tertip etmiş o dönemde ve bu özel tertip borçlanma senetlerinin ödemesi bundan iki üç sene önce tamamlandı.

"Buna kaç lira ödedik?" diye baktığımızda ve o borcu ödediğimiz tarihten bugüne kadar hazinenin borçlanma faiziyle getirdiğimizde 525 milyarlık bir maliyet görüyoruz, 525 milyar TL'lik bir maliyet.

Bu şu demek: Eğer Türkiye bir bankacılık krizi yaşamasa idi ve o günden bugüne Türkiye maliye politikalarında aynı sıkılıkta, aynı titizlikle gitseydi bugün Türkiye'nin bir kamu borcu kalmayacaktı, iç borç diye bir rakam da kalmayacaktı. Dolayısıyla, o gün yaşanan bankacılık krizinin boyutlarını bu bize çok iyi bir şekilde söylüyor. Toplam 22 banka burada fona devrolmuş oldu ama kamu bankalarının görev zararı da yine kamunun üzerine bir maliyet olarak kaldı.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Efendim, sırası gelmişken soruyorum: İslami sermayeyle batan bankaların verdiği zarar ne kadardır?

AHMET YENİ (Samsun) - Soruyu ben sordum arkadaşlar.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Ayrıca garantiyle ilgili sorular vardı. Aslında bu soruların cevabı yani kamu borcuyla ilgili soruların cevabı ayda bir Hazine Müsteşarlığımız yayınlanan Kamu Borç Yönetimi Raporu'nda çok detaylı bir şekilde var. Ayda bir yayınlanıyor, çok detaylı bilgi var. Ve ekim nüshası bu elimdeki, kasım nüshası da şu anda İnternet'e konmuş durumda. Baskıda, henüz çıkmadı ama İnternet'te kasım nüshası da var. Burada iç borç, dış borç, bütün detaylar, kısa vade, uzun vade, para birimi, ne istiyorsanız var. Yani, kamu borcuyla ilgili, hatta özel sektörün dış borcuyla ilgili bütün detayı bu rapordan muntazam bir şekilde görebiliyorsunuz.

Ben daha önce de söyledim, bu borç üstlenimiyle ilgili bölüm yeni ve projede problem çıkması durumunda Hazinenin üstleneceğini söylemiş olduğu rakam şu anda 5 milyar 270 milyon dolar. Tabii ileride yeni projeler eklendikçe bu rakam artabilir. Bunun haricinde bir de trafik garantileri bazı projeler için var, doğru ama o trafik garantileri giden araçla ilgili ya da havaalanlarında gelen yolcu sayısıyla ilgili bir konu. Bunlar zaten önceden açıklanıyor ve açıklandıktan sonra kamu-özel ortaklığı ihalesine çıkılıyor. Dolayısıyla, sonradan ortaya çıkan sürpriz konular değil. Yani, bu kamu-özel ortaklığına girecek kişiler bunu baştan bilerek giriyorlar ve yarışma orada o şekilde oluşuyor. Problem çıktığı zaman da projenin tamamı devletin oluyor ama borcu da yine devletin oluyor. Yani, bu borç üstlenim anlaşmaları bu şekilde yürüyor. Şu ana kadar sadece -dediğim gibi- 3 proje için yapılmış bu.

Kişi başına gelirle ilgili ben bilgileri vermiştim ama onu tekrar belki söylemeye gerek yok. 18.800 dolar civarında bir kişi başına düşen millî gelirimiz şu anda var, satın alma gücü paritesine göre endekslenmiş bir rakam bu.

Teşekkür ediyorum.