Konu:2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:5
Birleşim:27
Tarih:12/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu RTÜK üyeleri meselesinde aslında epey bir şey söyledim yani burada bir şikâyet üzerine normalde... Burada kanun çok açık, "Üst Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir ve açıklık kararı alınmadıkça müzakereler açıklanmaz ve Üst Kurul tarafından resen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanır." yani "Görevden çekilmiş sayılırlar." diye bir hüküm var. Şimdi, bu hüküm varken ve böyle bir şikâyet varken Kurum burada ne yapabilir? Resen görevden alma vesaire yerine kurum meseleyi komisyona havale etmiş. Bu komisyon soruşturma komisyonu da değil, bir inceleme yapacak sadece bilgi sahibi olmak için. Burada memurlardan bir komisyon kurulması, kurul üyelerini incelemesi doğru olmaz diye yine kurul üyelerinden nezaketen bir heyet oluşturulmuş durumda. Bu da karar verecek bir komisyon değil. Yani, Nurullah Öztürk de tek başına bu konuda karar verecek değil, sadece incelemede bulunacak.

Daha önce dediğim gibi, bizim CHP kontenjanından gelen üyeleri düşürmek gibi bir derdimiz yok. Ancak, burada hiç kimse de kanundan azade değil. Bir partinin kontenjanından seçilerek buraya gelmiş olmak insanları kanunlardan azade de kılmaz, siyasi davranmalarını da gerektirmez. Bu kurallar herkes için geçerlidir, herkesin bu kurallara uyması gerekir. Biz bunu iyi niyetle söylüyoruz. Yoksa, CHP kontenjanına kimse göz dikmiş değil. Bu arkadaşlara dönük de böyle itibarsızlaştırma gibi bir çaba kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şeye ben izin vermem.

Sayın Dibek'in sorduğu mesele. Bu şifahen sorulmuş yani Meclise başvuru olunca "Siz RTÜK olarak ne yaptınız?" şeklinde. Yani, yapın anlamında değil, bilgi sahibi olma maksadıyla bir fikir teatisinde bulunulduğu anlaşılıyor.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Yalnız, Meclis Başkanı "Böyle bir açıklamam yok." diyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Sayın Tanal'ın söylediği mesele. Burada Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden ben sorumluyum. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün böyle bir görevi yok yani akreditasyon yapmak gibi.

Sarı basın kartı konusuyla ilgili, bunun da bir komisyonu var. Burada, bu komisyonda sadece bir veya iki kişi var kamudan. Diğerleri gazeteci cemiyetlerinden oluşuyor. Yani, oraya bir devlet müdahalesi de söz konusu değil. Daha özerk bir şekilde çalışan bir komisyon bu. Bu yüzden burada eğer bir şikâyet varsa, bir rahatsızlık varsa, bu düzenlemeyi biz yapmıyoruz, idari işlemler de hukuk yoluna açıktır.

Diğer konu, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bu konu, daha önce de söyledim, gündeme geldiğinde bunu şiddetle kınadım. "Bu kabul edilemez bir durumdur ve mutlaka bu cezalandırılmalıdır." şeklinde bir açıklamam oldu. RTÜK de bu konuda ceza verdi. 3 kez bu programa ceza verildi. Bunun ötesinde, bu artık mahkemeye intikal etmesi gereken bir meseledir, mahkemeye de intikal etmiştir. Bunun ötesinde ne yapılabilir bilmiyorum.

Tabii, bizim kurumlarımızla alakalı olmayan sorular da var, bir kısmı da teknik bilgi gerektirdiği için onlara yazılı cevap veririz.

Diğer konu: Yani "Bu müzakere vesaire." dendi. Biz bu süreçte terminolojiye dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Müzakere şeklinde bir şey yerine, birtakım görüşmelerin yapıldığı vaki. Biz burada buna "barış süreci" değil, "çözüm süreci" diyoruz, "ateşkes", diğerine "eylemsizlik" diyoruz ve terminoloji, usul, esası belirleyen bir husustur. Bu konuda hassasiyetimiz var.

Burada geçen hafta basına yansıyan bizim HDP heyetiyle -arkadaşlarımız burada- yaptığımız görüşmede sürecin genel değerlendirmesi yapılmıştır. İmralı taslağını değerlendirmedik veya genel af, özerklik gibi konular gündeme gelmedi, bunları konuşmadık. Burada bu süreç toplumsal kabulle, toplumsal güvenle, toplumsal destek ve rızayla devam eden bir süreç. Biz de topluma rağmen bir adım atmak durumunda değiliz ama on binlerce insanın hayatına mal olmuş bir meseleyi çözmek için iyi niyetli bir çaba içerisindeyiz diyorum ben.

Teşekkür ediyorum.

REFİK ERYILMAZ (Hatay) - Sayın Akdoğan, bizim soruya cevap vermediniz, eğit-donat...

BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN (Ankara) - Yazılı veririz inşallah.