Konu:Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:27
Tarih:12/12/2014


Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, ben öncelikle şunu ifade edeyim: Ben her konuda olduğu gibi bugün de, bu konuşmamda da her bir cümlemi çok dikkatli kurdum. Söylediğim her bir cümle tek tek doğrudur, bunu tutanaklardan alıp resmen yayınlanmış olan bütün belgelerdeki verilerle karşılaştırabilirsiniz ve söylediğim yine tüm rakamlar daha önce ilgili kurumlarımızın, TÜİK olsun, Hazine Müsteşarlığı olsun, Merkez Bankası olsun, bunların zamanında resmen açıklamış olduğu rakamlardır.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Zaten TÜİK'in kaç tane rakam açıkladığını da Sayın Bakan söylese...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yani, sağlam bir veri üzerinde bu açıklamaları yapıyoruz.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Bakan, TÜİK'in hiçbir verisi birbirini tutmuyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sizin daha sağlam bir veriniz varsa onu getirin o zaman.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Emin olun, TÜİK'in her bakana verdiği rakam farklı. Bakın, 5-6 tane TÜİK rakamı getireyim size.

BAŞKAN - Anladığım kadarıyla şimdi ben...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bakın, şunu söyleyeyim ben, TÜİK Eurostat'la çalışan bir kurumumuzdur.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Biliyorsunuz siz, TÜİK'in rakamlarını biliyorsunuz siz, hangisi doğru?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - TÜİK bağımsız bir kuruluştur ve aynen Merkez Bankası gibi bağımsız çalışan bir kuruluşumuzdur, onun herhâlde bazılarımız hâlâ farkında değil. Artı, Eurostat'la çok yakın çalışır, OECD'yle çok yakın çalışır. Eurostat'ın 28 ülkede uyguladığı veri toplama ve analiz standardı neyse aynen TÜİK de yapar. TÜİK'in verileri dünya çapında tescil edilmiş, doğru ve güvenilir verilerdir. TÜİK zaten kendi verisiyle alakalı bir problem gördüğü anda anında kendi düzeltmesini kendisi yapar. Bakın, son açıklamada ne yaptı? Ta kaç dönem öncesinde "Büyümeyi 0,1 yanlış ya da eksik hesap etmişiz." dedi, düzeltti. Kendi düzeltmesini kendisi yapar.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, bu konuda en ufak bir kredibilite eksiği yoktur.