Konu:656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:27
Tarih:12/12/2014


656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; sömürge ülke... Tabii, Parlamentomuz var, bağımsız bir ülkeyiz ama ekonomik olarak sömürge olmakla siyasi sömürge olmak arasındaki fark ve ekonomik sömürge olmanın şartları ortada. Biz istediğimiz kadar "Sömürge değiliz.", biz istediğimiz kadar "Ayaklarımızın üzerinde duran, başı dik, özgür bir ulusuz." diyelim, ekonomik tablolar ortada. Bir yanlış anlama varsa ben sözümü geri alıyorum ama herkesin de...

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Develi, tamam.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - ...kendi aklına ve vicdanına bakarak Türkiye'nin durumunu gözden geçirmesinde fayda var diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)