Konu:2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:5
Birleşim:27
Tarih:12/12/2014


2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım, ekranları başında bulunan vatandaşlarımızı ve Genel Kurulda bulunan bütün milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum.

Medeniyetlerin kesişim noktasında bulunan ülkemiz, kültürel ve tarihî bağlarla birbirine bağlı toplumların ve devletlerin bulunduğu stratejik açıdan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Bu nedenle, hem uluslararası sorunların çözümünde hem de ülke menfaatlerinin uluslararası platformda gerekli şekilde savunulmasında "lobicilik" ve "kamu diplomasisi" gibi yumuşak güç unsurlarının kullanılabilmesi son derece önemlidir.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyel güç unsurları arasında, 1960'lı yıllarda başlayan göçlerle yarım asırdır dünyanın dört bir tarafına uzanmış, oralarda hayat kurmuş vatandaşlarımız ve soydaşlarımız vardır. Bugün sayıları 6 milyona yaklaşan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, diğer taraftan Avrupa'nın kuzeyinden başlayan ve Orta Asya'nın en ücra köşelerine kadar uzanan geniş coğrafyada yer alan 200 milyonu aşkın tarih, kültür ve dil birliğiyle bağlı olduğumuz soydaş ve akraba toplulukları vardır.

Ülkemizin son yıllarda uluslararası alanda artan cazibesi, temel unsuru olan insan ve diplomasi hareketliliği yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız için önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin uzun yıllardır ihtiyacını derinden hissettiği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu açığı kapatan önemli bir kurum hâline gelmiştir.

Başkanlık, çalışmalarında etkinlik ve verimliliği sağlayabilmek amacıyla her çalışma alanına yönelik bir kurul oluşturmuş, muhatap kesimleri çalışmalarına ortak etmeyi hedeflemiştir.

Bu kurullar Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kuruludur.

Sayın milletvekilleri, bu çerçevede, Başkanlığın gerçekleştirdiği çalışmalardan birkaç örnek vermek gerekirse; Yurtdışı Genç Liderler Programı, gençlik köprüleri, gençlik daireleri çalışmaları, hukuk eğitim programları, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar, STK çalışmalarıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın 1960'lı yıllarda umutla ve cesaretle başlayan göç yolculukları yeni umutlarla sürekli ikamete dönüşmüştür. Oy kullanabilme hakkı yurt dışındaki vatandaşlarımız için 1995 yılında Anayasa'nın 67'nci maddesine ilave edilmiş, 13 Mart 2008 tarihinde seçim kanunundaki yerini almıştır. Gümrük kapılarında oy kullanma yöntemi uygulanan tek yöntem olarak kalmış, bu da vatandaşlarımızın siyasi katılımının çok düşük olmasına neden olmuştur. Son olarak 12 Haziran 2011 tarihli genel seçimlerde katılım oranı yüzde 5'te kalmıştır. Yeni yasal düzenlemenin ilk uygulaması olan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı seçmenler tarihte ilk kez bulundukları ülkelerde oylarını kullanmışlar ve bundan dolayı da çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etmişlerdir. 54 ülkede 103 merkezde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımıza oy kullanma olanağı verilmiştir. Buna karşın seçimlere katılım yüzde 19'larda kalmıştır. Randevu sisteminin genel bir sorun teşkil ettiği tüm aktörler ve gözlemciler tarafından dile getirilmiş, katılımın az olmasına neden olan bir unsur olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticesinde YSK, randevu sisteminin kaldırılmasına, oy kullanma işlemlerinin temsilcilik binalarında yapılmasına ve oy kullanma süresinin yirmi dört güne kadar uzatılmasına karar vermiştir. Bu olumlu karar için YSK'ya özellikle teşekkür ediyorum.

Yurt dışından bahsetmişken, bildiğiniz üzere Erzurum'da artık kayak sezonu başladı. Hazır, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yılbaşı tatillerini, kayaklarını yapmak üzere Erzurum'a davet ediyorum. Tabii, burada bulunan milletvekillerimizi de Erzurum'a bekliyoruz.

Bu vesileyle, dünyanın dört bir tarafına yayılmış Türk vatandaşlarına, soydaş ve akraba topluluklarına tüm Parlamento adına müsaadenizle selamlarımızı iletiyor, 2015 bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)