Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:26
Tarih:11/12/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, tabii ki rüyalarınıza gireceğim çünkü sizin yaptığınız yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetleri her gün buraya getirmekten bıkmayacağım...

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Kendine bak.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...çünkü bu millete karşı benim bir vicdani borcum var. (CHP sıralarından alkışlar)

Arkadaşlar, siz Türkiye'yi bitirdiniz.

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Aynaya bak, aynaya!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İsim söyle, kim yolsuzluk yaptı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, 6-7 Ekim olaylarında bu memlekette 50 vatandaş öldü, yüzlerce vatandaş yaralandı, Türkiye Cumhuriyeti devleti diye bir devlet kalmadı. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar) En sonunda gittiler Abdullah Öcalan'a rica ettiler, Abdullah Öcalan'dan bir rica mektubunu getirdiler ve sokaktaki olaylar önlendi. Yani, şimdi, Türkiye Cumhuriyeti devleti artık Türkiye Cumhuriyeti devleti olmaktan çıktı, Abdullah Öcalan'ın emrine girdiniz. Abdullah Öcalan eğer yarın öbür gün tekrar "Sokağa çıkın." derse yine sokak kan gölüne döner. Siz Türkiye'yi bu duruma getirdiniz. Dolayısıyla, hâlâ bunu söylemiyorsunuz. "Faili meçhul cinayet yok." diyorsunuz. Peki, 50 tane vatandaş öldü; kim öldürdü, kimler öldürdü, çıkın söyleyin. Yüzlerce devlet dairesi tahrip edildi, güvenlik kuvvetleri öldürüldü. Yahu siz iktidar olma inisiyatifini kaybetmişsiniz, direniyorsunuz. Şimdi, zannediyorsunuz ki yarın öbür güne... Bu çözüm süreci nedir, çıkın buradan söyleyin yahu, nedir? Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek mi istiyorsunuz, yoksa demokratik hak ve özgürlükler yönünden mi gideceksiniz, bunu çıkın söyleyin. Yani, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güneydoğusu elden gitmiş, yok böyle bir devlet artık orada. Orada devletin polisi sokağa çıkmıyor, askeri, polisi sokağa çıkmıyor, devlet tamamen... İşte, bakın, sizin Bülent Arınç ne diyor: "Efendim, Öcalan'ın itibarıyla oynuyorsunuz." Tamam da yani yağ çekiyor Öcalan'a, diyor ki: "Öcalan'ın itibarıyla oynamayın çünkü bu bizim babamız, dedemiz yerindedir. Yarın öbür gün sıkıştığımız zaman gidip bunun elini öpeceğiz." Bu duruma getirdiniz Türkiye'yi yahu.

Tamam, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)