Konu:Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:25
Tarih:10/12/2014


Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisiyle gerçekleştirdiğimiz 13'üncü bütçe görüşmesidir bu. 13'üncü bütçe görüşmesi maalesef çok üzücü bir şekilde Sayın Başbakanın konuşmasıyla gerçekleşti.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayenizde, sayenizde.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu kürsü hiç bu kadar amacı dışında kullanılmamıştı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ben Sayın Başbakanın üslubunu kullanmayacağım ancak şuna çok üzüldüm: Sayın Başbakan buraya çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri yöneltti, dedi ki: "Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu bütçenin vizyonu yok.' dedi, 'Stratejisi yok.' dedi. Ben vizyon ve strateji anlatacağım." dedi. Soruyorum size: Vizyon ve strateji adına Sayın Davutoğlu burada ne söyledi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Anlamadıysanız sorun sizde.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Kapasiteniz bu.

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Davutoğlu, hem diyeceksiniz ki...

BAŞKAN - Sayın hatibi dinleyin, ne konuşacaksa kendisi takdir eder, kabul etme mecburiyetiniz yok, o sizin bileceğiniz iş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama onları da öyle uyarın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen, herkese söylüyorum canım, birbirinizin yanlışını emsal göstererek daha büyük yanlışlar yapmayın.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, sürem azalıyor.

BAŞKAN - Yoksa sabaha kadar bu yanlışlar tevali eder gider.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın Davutoğlu, hem diyeceksiniz ki "Ailelerimizi bu işe katmayalım. Ailemle ilgili bir laf ederseniz sizi perişan ederim." hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarıyla ilgili bir değerlendirme yapacaksınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Doğru mu yanlış mı?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Öyle oldu, öyle oldu, Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı.

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiç sakınca yok, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarıyla ilgili değerlendirme yapın. Ne yapmış Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocukları? Öğrencilik zamanında bir özel şirkette iki ay sigortalı olmuş. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Okurken, okurken.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunu neye karşılık söylüyorsunuz? Sizin bakanlarınızın, Cumhurbaşkanının çocukları, yakınları sınavsız olarak devlet memuriyetinde işe girmişler.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Nerede?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Nerede, nerede?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun karşılığı olarak bunu söylüyorsunuz. Size bravo, bravo! Bunu milletimiz takdir edecektir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Size bravo!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bir tane örnek ver, hukuksuz olarak ne yapılmış, bir örnek ver.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Davutoğlu, diyorsunuz ki: "Bakın, tarımsal destekleme OECD'de yüzde 2, biz daha fazlasını veriyoruz."

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Ya, üzülmeyin, çok sıkmayın canınızı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Davutoğlu, eski yıllarda konuştuk, sizin haberiniz yok herhâlde, Başbakan yardımcınız size bilgi vermemiş. Bu rakam, OECD rakamlarıyla tarımsal destek 2002 yılında yüzde 3,6 Türkiye'de. Onun altına düşmüşsünüz, perişansınız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocukları sadece iki ay sigortalı olmuş.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Çocuk işçi, çocuk işçi!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizlerin çocukları gibi 14 yaşında 14 tane şirketleri yok onların. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

"Biz vesayetleri kıra kıra geldik." diyor. Sayın Başbakan, siz şu an vesayet altındasınız. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizin selefiniz bir Başbakanlık genelgesi yayınladı, bütün gayrimenkulleri, kamunun gayrimenkullerini, maden ruhsatlarını kendine bağladı. Cesaret gösterip, Başbakanlık örneği gösterip o genelgeyi kaldıramıyorsunuz bile.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Genel Başkanınız şuraya çıkıp cevap bile veremiyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki, söylenecek çok şey var tabii ama zamanımız el vermediği için burada konuşmamı noktalıyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)