Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 656 Ve 656'ya 1'inci Ek Sıra Sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 657 Sıra Sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Tümü Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:25
Tarih:10/12/2014


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe konuşmalarında rakamları konuşmak gerekir. Rakamların da güvenilir bilgilere, devletin raporlarına, istatistiklerine dayanması gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan sayın konuşmacının kullandığı rakamları üzüntüyle karşıladım. Çünkü sadece bir metin almış eline, eline bir metin verilmiş bir yerden, o metni okudu. Keşke o metne hâkimiyet sağlayabilmiş olsaydı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Tütünden örnek verdi 1978-79 yıllarında. Değerli milletvekilleri, tütün üreticisi, tarımsal ürün üreticileri, üreticilerimiz, rahmetli Bülent Ecevit'in 1978-79 yılındaki Hükûmeti döneminde altın çağını yaşamıştır. O zaman Türkiye'de tütün vardı, şimdi tütün kalmadı sayenizde.

İkincisi, Türkiye'nin büyüme rakamlarını kıyasladı. Evet, Sayın Muş, büyüme rakamlarını -şu Devlet Planlama Teşkilatının yayınladığı 2015 yılı programı, ben buradan alarak kıyaslayacağım; Devlet Planlama Teşkilatının, şimdiki Kalkınma Bakanlığının rakamlarını kullanacağım- öyle "Türkiye'nin büyümesini dünyayla kıyaslarım." diye yuvarlak bir lafla geçiştiremezsin, ayrıntı vermiş program, niye ayrıntıyı kullanmıyorsunuz? 2003-2014 dönemi -sizin iktidar döneminiz- Türkiye'nin büyümesi yüzde 4,8. Gelişmekte olan ülkeler ne büyümüş yani bizim yarıştığımız ülkeler? Yüzde 6,3. Gerisinde kalmışsınız. Afrika ülkeleri ne büyümüş, Sahra Altı Afrika ülkeleri? Yüzde 5,5. Afrika'nın gerisinde kalmışız. Bu mu övündüğünüz büyüme?

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Almanya...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri -Orta Doğu beğenmediğimiz, Kuzey Afrika ülkeleri beğenmediğimiz ülkeler- yüzde 5 büyümüş. Türkiye, sizin döneminizde büyümede sınıfta kalmıştır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)