Konu:Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Bakan, daha önce sormuştum, "Zaman kalmadı, yazılı." dediniz ama, mümkün olursa, bu "İstanbul, askere şantaj davası" yüzünden Mamak Askerî Cezaevi'nde yatan Bilgisayar Mühendisi Albay Necmi Yıldırım'ın ve diğer 43 subayın durumlarına ilişkin bilgi rica ediyorum.

İkinci olarak da: "Paralı ordu gelişmiş ülkelerde anlamlıdır, oralarda uygulanıyor." dediniz ama benim görüşüm, Türkiye için gerekenin, zorunlu askerlik hizmeti ve kamusal ordu olduğu. Siz "Paralı orduya geçiş planımız yok." dediniz. Çalışmanız var mı? Türkiye'nin şartlarına hangi rejim uygundur konusunda çalışma yapıldı mı?

Teşekkür ederim.