Konu:Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, uzman erbaşlar altmış gün rapor aldıkları takdirde sözleşmeleri feshediliyor ve meslekten menediliyorlar. Bir gün ceza alırlarsa, disiplin suçu, yine sözleşmeleri feshediliyor ve meslekten atılıyorlar. Böylesine katı kurallar içerisinde diğer rütbelilerle bir arada aynı işi yapan bu personelin haksızlığa uğradığına inanıyor musunuz? Bunun çözümü için herhangi bir çabanız var mıdır?

Teşekkür ederim.