Konu:Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Bakan, Mamak Askerî Cezaevinde Albay Necmi Yıldırım çok uzun zamandır tek başına yatıyor. İstanbul askerî şantaj davasından kalan bildiğim kadarıyla tek tutukludur. 43 mağdur subay var. Bu davanın durumunu izliyor musunuz? Necmi Yıldırım Albayın tek başına tutuklu olmasını nasıl açıklayabiliriz?

İkinci sorum da, hak ihlalleri bakımından paralı askerlik rejimi ile zorunlu askerlik rejimi kıyaslaması elinizde var mıdır? Aralarında nasıl bir fark var?

Teşekkür ederim.