Konu:Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, bizim Hozat ilçemizde bir tugay var. Bu tugayın mevcudu er, erbaş ve subaylarla beraber 3 bin kişi civarında. Şimdi, hem 2013 ve 2014 yıllarında, nüfus sayımında buradaki 3 bin nüfus Hozat nüfusu içinde gösterilmedi ve ilçenin nüfusu düştü. Şimdi, bu bir adaletsizlik, hem orada devamlı 3 bin asker yani er, erbaş ve personel var ve oradaki kamu hizmetlerinden yararlanıyor ama nüfusta gösterilmiyor. Şimdi, gerçekten bu, belediyede, oradaki nüfusun düşük gösterilmesinden dolayı büyük bir sorun yaratıyor. Biliyorsunuz, İller Bankası nüfus başına yardım yapıyor. 2013 ve 2014 yıllarında bunların gösterilmemesi nereden kaynaklanıyor? Bunları kısa zamanda gösterecek misiniz? Türkiye'de bu durumda olan başka yerler de var mıdır? O zaman, bu nüfuslar burada gösterilmediğine göre nereden gösteriliyor? Bu, Türkiye nüfusunun da azaltılması anlamına gelmiyor mu? Teşekkür ederim.