Konu:İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben burada biraz önce konuşan şahsın seviyesine inmeyeceğim. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Çıkabilsen seviyesine, onun seviyesine çıkabilsen!

AHMET YENİ (Samsun) - O seviyeye çıkmak lazım. Kimin seviyesini ölçüyorsun?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O söylediğiniz; o üslubu o konuşan şahsa iade ediyorum. Kendisini savunmayı İslam'a giderek, oradan güç alarak gerçekleştirmeye çalışmak esasen en büyük zavallılıktır, en büyük zavallılıktır.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Anlamamışsınız, anlamamışsınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şimdi bir daha çıkıp anlatması lazım.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Anlamayacağınızı söylemişti, anlamayacağınızı söylemişti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biraz önce bu kürsüde konuşan o zamanki Bakanın cümleleri şu: "Bağlamından kopardılar." diyor. Hayır. Orada işçiler ölmüş, büyük bir acı yaşanıyor. İnsanların sükûnete, teskin edilmeye ihtiyacı var. Acı yaşayan insanlara diyor ki Sayın Bakan: "İlk 19-20 cesedimizde bahsettiğiniz türden herhangi bir şey yoktu. Güzel öldüler." Bu mu şimdi? Hangisi? Yani bizim kültürümüzde, ahlakımızda...

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) - Geleneğimizde, göreneğimizde...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...ölen insana, onun ailesine bir saygı göstermek yok mudur, onu teskin etmek yok mudur, onu sükûnete kavuşturmak yok mudur?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Parçalanmadılar...

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ölümden mesuliyet duymamak var ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devam ediyor: "O konuda ben acı çekmediklerini ve fizik olarak da güzel öldüklerini buradan rahatlıkla söyleyebilirim." Yani o ölen kişinin, maden ocağında, yer altında, göçükte kalmış kişinin orada ölüm anını kendisi biliyor ve acı çekmediğini söylüyor. O ölen kişinin geride bıraktığı hanımını, çocuğunu, annesini, babasını, onları bir daha göremeyecek olmasını düşünmediğini siz nasıl söyleyebiliyorsunuz? "Acı yaşamadılar." diyorsunuz. Yakışıyor mu? Bu insanlara, bu ölen insanlara bu saygısızlığı yapmak sizin hakkınız mı? Ayıptır! (CHP sıralarından alkışlar)