Konu:Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un (11/41) Esas Numaralı Gensoru Önergesi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un (11/41) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, zannedersiniz ki "Adalet ve Kalkınma Partisi" adı altında kurulmuş olan bir parti, hemen dün seçim yapılmış, bugün de iktidar olmuş ve bir enkaz devralmış.

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Aynen öyle!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - On iki yıldır iktidardasınız, on iki yıldır iktidardasınız ve iktidarınız döneminde maden faciaları meydana geldi, iş kazalarında meydana gelen ölümler, maden facialarında meydana gelen ölümler önceki dönemlerle kıyaslanmayacak bir şekilde arttı ve maalesef üzüntü verici bir şekilde, Sayın Tunç, burada, Soma'da meydana gelen faciada ölen 301 işçi kardeşimiz, Ermenek'teki faciada ölen 18 kardeşimiz, öncekiler, Karadon vesaire bütün bunlarla ilgili olarak çok kötü, üzücü bir savunma yapmıştır: "Eskiden de bunlar oluyordu, ne var bunda?"

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sadece öyle mi dedim? Sadece onu mu dedim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani Sayın Erdoğan'ın "Ölüm bu işin fıtratında var." anlayışını kendisi ifade etti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya da 1800'lü yılların İngilteresi'ni gösteriyor gibi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bırak otuz yıl yani otuz yıl önce bunlar yapılsaydı, bu kanunlar çıksaydı bu ölümler olmayacaktı. Siz ne için varsınız? On iki yıldır iktidardasınız ve sorumluluğu eski hükûmetlere atıyorsunuz. Evet, eskiden de ölümler vardı, doğru ama böylesi facialar yoktu, bir.

İki: "Bu işlerin fıtratında ölüm var." diyen bir Başbakan yoktu eskiden, şimdi var. (CHP sıralarından alkışlar) Karadon'daki -sizin seçim bölgeniz, hemen bitişiğiniz- faciada işçilerimiz ölünce "Güzel öldüler." diyen bir Çalışma Bakanı eskiden yoktu, sizin var.

Değerli milletvekilleri, ben ölen işçilerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların acılarını yüreğimde hissediyorum. Böylesi acı olaylar karşısında sorumluluk bakanlarda olduğu hâlde bu bakanların sorumluluğunu kabul etmeyip de bunları eski dönemlere yıkmak gibi bir anlayışı buradan üzüntüyle karşıladığımı ifade ediyorum. Ve buradan Sayın Davutoğlu'na bir çağrı yapıyorum: Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan, sizden önceki başbakan maden ruhsatlarının verilmesini bir genelgeyle Başbakanlığa bağlamıştı. Bu ölümlerin bir nedeni de o genelgedir bakın. Sayın Davutoğlu, bu genelgeyi kaldırmaya cesaret ederek Başbakan olduğunuzu kanıtlayacak mısınız?

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)