Konu:9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'ne ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'ne ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü.

Yolsuzluk, kamu görevinin, bir diğer ifadeyle de kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılmasıdır ve yolsuzluk sonuçta bütün insanların hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokrasimizin kurumsallaşması, insan hak ve özgürlüklerinin derinleşmesi için yolsuzluğun önlenmesi toplumsal bir görev olarak önümüzde durmaktadır.

Bugün, yolsuzluk konusunda mücadele etmekle kendini görevli kılmış olan Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarını ziyareti kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu da ziyaret etti. "Yolsuzluğa Karşı Deklarasyon" adı verdikleri bir metni tüm milletvekillerinin imzasına açılmak üzere biz teslim aldık. Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde Uluslararası Şeffaflık Derneğinin "Yolsuzluğa Karşı Deklarasyon" metnini Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun imzalayacağını bilginize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.