Konu:Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın Tutuklanmasının Doğru Olmadığına Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Din Şûrasında Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın tutuklanmasının doğru olmadığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Din Şûrasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimini müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı yemini metne uygun yapmamıştır, metindeki "inkılâplarına" ifadesini, "enkılaplarını" şeklinde okuduğu için Cumhurbaşkanlığı statüsünü kazanamamıştır. Bu kişi, Din Şûrası'nda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün getirdiği devrimleri Türk toplumunu şah damarından koparma olarak anlamış ve kendisinin bu devrimlerde dönüş yapacağını, tekrar bu devrimleri kaldıracağını söylemiştir ve böylece Anayasa'yı ihlal etmiştir.

Ayrıca, Feyzi İşbaşaran'a bazı AKP'li milletvekillerinin yaptıkları teşebbüsü de kınıyorum. Bundan sonra, Tayyip Erdoğan hâlâ Cumhurbaşkanı statüsünü kazanmadığı için buna göre yapılacak herhangi bir işlemin normal bir vatandaşa yapılmış gibi işleme tabi tutulması ve mahkemelerin bu şekilde yargılaması gerekirken tutup da bu kişiyi hemen tutuklamaları da yerinde bir olay değildir. Bunu belirtmek istedim efendim.

Sağ olun.