Konu:Yalova Milletvekili Temel Coşkun'un yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:23
Tarih:04/12/2014


Yalova Milletvekili Temel Coşkun'un yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bu kürsüden konuşan Sayın Yalova Milletvekili Yalova'da kesilen ağaçlar nedeniyle bir genel eleştiri yaptı, sonra bunun ötesine geçerek Cumhuriyet Halk Partisini bu kesilen ağaçlarla özdeşleştirmek suretiyle bir eleştiri yaptı.

Eleştirinin ikinci bölümüne katılmıyorum. Birinci bölümde ifade ettiği Yalova'da kesilen ağaçlarla ilgili eleştiri konusunda ben de aynı hassasiyetleri paylaşıyorum. Yalova'da bu ağaçlar kesilmemeliydi. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Peki, niye kesildi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiç kuşku yok. Bu konuda Yalova Milletvekilimiz Sayın Muharrem İnce de tüm insanlıktan özür dileyen bir açıklama yapmıştır. O ağaçlardan biz de üzüntü duyuyoruz.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ama o ağaçları geri getirmiyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ancak, ben, şimdi bu sayın konuşmacıya bir öz eleştiri yapmasını tavsiye edeceğim.

Yalova Belediyesinde sıkılan biber gazı da üzüntü nedenidir. O da olmamalıydı. Ondan da ben özür diliyorum şimdi.

Peki, siz, Gezi'de sıkılan o biber gazı fişekleriyle öldürdüğünüz gençlerin ailesinden özür dileyecek misiniz? Eskişehir'de linç edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinden özür dileyecek misin? (CHP sıralarından alkışlar) O 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesinden özür dileyecek misiniz? Gezi'de kesilen ağaçlar nedeniyle özür dileyecek misiniz?

Evet, Gezi'de mesele sadece ağaçlar da değildi; memleketin, ülkenin, toplumun, özgürlük meselesiydi. Bu özgürlüklere baskı yapan bir iktidarın karşısında duran bir gençliğin, bir toplumun haykırışıydı bu. Siz bu baskıcı, otoriter tutumunuz nedeniyle özür dileyecek misiniz? Atatürk Orman Çiftliği'ni katleden o saray nedeniyle milletten özür dileyecek misiniz?

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)