Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:22
Tarih:03/12/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında bu Grup Başkan Vekili her zaman çıkar, burada böyle nahoş olan birtakım şeyler yapar. Güya bana iltifat eder gibi ama arkasından da hakaretvari laflar söyler.

Şimdi, arkadaşlar, ben 1980'den beri...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Çık söyle, aldıysan çık söyle.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Böyle konuşma...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sen doğruları söyle...

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Ayıp...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ne ayıbı? Ayıbı sen yapıyorsun. Seni laf söyleyecek sandım ben, çıktın, Kamer'e sataşıyorsun.

BAŞKAN - Sayın Öztürk...

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, biz şimdi konuşamıyoruz.

BAŞKAN - Buyurun, devam edin siz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, ben Tunceli gibi 2 milletvekilinin çıktığı yerde 6 dönem seçilmiş, gelmişim, bir dönem de seçildiğim hâlde buraya gelmemişim. Beni halk tanır.

Dolayısıyla, yani Sayın Bostancı mı, Bostancıoğlu mu bilmiyorum, ben kendisine hiç saygı da duymuyorum.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Saygı duyulacak adam değil zaten. Alevi düşmanı, saygı duyulacak adam değil! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KAMER GENÇ (Devamla) - Çıkar burada birtakım kelime oyunlarıyla laf yapar.

Şimdi, kulağınızın pası, bakın, kulağınızın pasını... Siz eğer kulağınızın pasını gidermek istiyorsanız... Bakın...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Önce yaptıklarınızın hesabını verin, Allah Allah!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, Sayın Başkan, konuşamıyoruz ki yani. Bunlar şey... Eğer...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Alevi diye hâkim almadınız, 5 defa kazandığı hâlde almadınız.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç, siz devam edin. Dinliyoruz biz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, Sayın Bostancı, bize bu işi bırakmayın.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Alevi düşmanısınız siz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bu memlekette bu kadar yolsuzluk var, bu kadar hırsızlık var. Acaba sizin çoluk çocuğunuz, sizin konuştuğunuz insanlar demiyor mu ki: "Ya, el insaf! Bu devlet bu kadar talan edilirken siz niye bu her türlü yolsuzlukları, hırsızlıkları parmağınızla örtmeye çalışıyorsunuz?"

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Kaçak sarayın hesabını verin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yargıyı ortadan kaldırıyorsunuz. Ondan sonra, büyük yapılan, işte bu fezlekelerdeki, o 17 Aralık ve 25 Aralıklardaki bu kadar yoğun hırsızlık ve ondan sonra, rüşvet olayı varken siz hiç mi utanç duymuyorsunuz da bunu ortadan yok etmek için parmak kaldırıyorsunuz, milletvekillerinizi himaye ediyorsunuz? Cemil Çiçek burada bu yolsuzlukları örtbas etmek için dosyaları ortadan kaybediyor, Bekir Bozdağ savcıları değiştiriyor. Bu hiç sizin vicdanınıza sığıyor mu? Hiç mi buna... İşte bu sizin parmaklarınız yüzünden bu memleket yolsuzluklar ve hırsızlıklar cenneti hâline geldi. Siz bunu eğer engellemiyorsanız o vicdan size yeter.

Teşekkür ederim.