Konu:2/12/2014 tarihli 21'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:22
Tarih:03/12/2014


2/12/2014 tarihli 21'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şu İç Tüzük'ü okuyarak gelin buraya. Bir milletvekili geçen tutanaktaki ifadesini düzeltebilir.

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı sizin beraber kebap yediğiniz kişiydi. Birdenbire çıktı dedi ki: "Efendim, bu barajla ilgili hak ihlalleri vardır." Ben de hak ihlali olan bir kişiyim. 2002 yılında Doğru Yol Partisi yüzde 9,8 oy aldı, AKP yüzde 34 oy aldı; AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisine 366 milletvekili soktu, Doğru Yol Partisi ben kazandığım hâlde Meclise giremedi. Eğer o baraj olmasaydı o zaman 74 milletvekili Doğru Yol Partisinden gelecekti. Hak ihlali açık. Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali otuz senedir devam ettiğine göre bunu düzeltebilir. Nasıl düzeltir? Efendim, tutar, Seçim Kanunu'nda otuz senedir bu memlekette hak ihlaline sebep olan o maddeyi resen iptal eder, barajı kaldırabilir. Anayasa'yı bilenlerin bunu böyle bilmesi lazım ama nedense Burhan Kuzu, Tayyip Erdoğan diyor ki: "Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verirse biz bu Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyoruz." Yani, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Anayasa'dır. Anayasa birisine "Sen Başbakansın, Cumhurbaşkanısın, Parlamentosun." diyor, Anayasa Mahkemesine de "Sen bir yüksek mahkemesin..." Ve bunlara "Bunlara uymak zorundasın." diyor "Ben tanımıyorum." diyor. Bu ne demektir? "Ben eşkıyalık yapacağım." diyor.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, düzeltme yapmadı.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Neyi düzeltiyor Sayın Başkan şimdi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben Burhan Kuzu'ya dedim ki: "Senin beynin çalışmıyor." Aslında olan beyin çalışır, olmayan beyin ne çalışır arkadaşlar? Onun için, ben böyle düzeltmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Daha büyük bir hakaret Sayın Başkan! Daha büyük bir hakaret yapıyor!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ne kızıyorsunuz kardeşim! Bana kendisi bir sürü laf söyledi.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz bir dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim?

BAŞKAN - Temiz dille konuşun lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Temiz dille konuşuyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Nasıl konuşuyorsun!

BAŞKAN - İç Tüzük gereğince uyarıyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim konuştuğum dil gayet temiz bir dil.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu nasıl bir düzeltmedir ya!

BAŞKAN - Hakkınız değil, sözlerinizi düzeltmek için söz aldınız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, kendisi bana hakaret etti, onun hesabını kendisinden soracağım.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen kendine bak ya!

BAŞKAN - Dünkü sözlerinizi düzeltmek için söz aldınız Sayın Genç. Lütfen temiz konuşun, temiz dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burhan Kuzu nasıl profesör olmuş, ben hayret ediyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ya, Allah aşkına! Güne seninle başlıyoruz ya! Bu Meclisin senden çektiği nedir ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu profesörlük unvanını kim vermiş kendisine?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir Anayasa profesörü olarak "Anayasa Mahkemesini kaldıralım." der mi? Böyle bir şey olmaz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kıskanma, kıskanma, sen de profesör ol.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ne pireleniyorsunuz? Çıkın burada cevap verin ya.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Güne seninle başlıyoruz ya, senin belanla, senin şerrinle başlıyoruz güne ya.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, çıkın burada cevap verin ya, gel şuradan bize cevap ver.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Senin hakaretinle başlıyoruz güne ya! Yazık değil mi ya!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hangi hukuk fakültesini bitirdin sen? Almadılar bile seni.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşma be, konuşma!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Anlamsız işlerin yüzünden... Yazık sana ya!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya bu kadar hırsızlıkları siz hâlâ savunuyorsunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Neyi düzelttin, neyi?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Olan beyin çalışır, olmayan beyin çalışmaz.