Konu:Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:21
Tarih:02/12/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, az önce konuşmam yarım kaldı. Şimdi, 43'üncü madde üzerinde söz aldım. Yine, burada Hükûmete karşı suçlarda şüphelinin telefonunun dinlenmesiyle ilgili bir düzenleme getiriyorsunuz. Fazla bir şey değişmeyecek, bunu söyleyeyim. Yani önemli olan, anlayışın değişmesi. 17, 25 Aralıktaki dinlemeler de bu kanuna göre, meri kanuna göre alınmıştı zaten ama çıkıp "Efendim, bunlar montajdır, dublajdır." dedikten sonra, kafayı değiştirmedikten sonra bir şeyin değişeceği yok. Bu konuların özellikle iktidar partisi grubu tarafından bilinmesi gerekiyor, aynı zamanda da kamuoyu tarafından.

Değerli arkadaşlar, şimdi, yasaklanan, yayın yasağı konan konuyla ilgili olarak bir başka belge gösteriyorum size. Burada adam zaten bu "tape"nin doğru olduğunu söylüyor, soruyorlar "Bu tapeler doğru mu?" "Evet." diyor. "Yani Rıza aramış seni, '325 bini Conrad'a götür Bakan Bey'in danışmanı alacak, anket yapacaklar AK PARTİ'ye.' Bu doğru mu?" "Doğru, evet." diyor. Nedir bu? Danışman diyor ki: "Kardeşim, Haziran 2011 seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde bir salonda bir şenlik yapıldı, söz verdik yapıyoruz. Bunun için de 325 bin lira bir masraf vardı, işte, bu ajansa verecektik, Rıza bunu gönderdi, ben de aldım, buraya verdim." Ya, bunları siz şimdi bilmeyecek misiniz yani? Bilmeniz lazım. Kamuoyu bilmeyecek mi? Bilmesi lazım. Yani yalan mı? Rıza Sarraf, işte, meşhur iş adamı, cari açığı kapatıyor ya; nasıl kapatıyor cari açığı? Yani, affınıza sığınıyorum, cariyeyle cari açık kapatıyor. Dubai'den getirdiği, gümrük görevlilerine, 5 bin tonluk gemide 150 bin ton ihracat yapılmış diye damga vursun diye altına kadın gönderiyor, cariyeyle cari açık kapatıyor. Sizin bakanınız da çıkıyor burada "Rıza Sarraf iyi bir adamdır, cari açığı kapattı, ben de cari açığı kapattım, bu suçsa suçluyum." Ya, ayıp denen bir şey var yani. Ya, yap kardeşim, cari açığı kapat, ihracat yap, kimse bir şey demiyor, ticaret yap, ülkenin ihracatını artır ama çalma çırpma, rüşvet yeme, madalya verelim yani. Dolayısıyla, bunları bilmeniz lazım.

Değerli arkadaşlar, bunları bilmeniz lazım ki siz yarın -işte 27'sinde bitiyormuş Soruşturma Komisyonunun görevi- burada, buradaki kabinlerde, gireceksiniz, vicdani kanaatinize göre oy kullanacaksınız; sadece, Soruşturma Komisyonunun, çoğunluğu sizden olan 9 kişinin, onun sizin önünüze gönderdiği yarım yamalak rapora göre kullanamazsınız. Size söylüyorum, tekrar söylüyorum, bakın, hangi bilgi, belgeyi istiyorsanız ben vereyim, şimdiden inceleyin, bende var arkadaşlar. "Efendim, bu dublajdır, montajdır." değil. Şu anda Meclis Soruşturma Komisyonunda olan devletin resmî belgeleriyle bire bir, vereyim inceleyin, vicdani kanaatinize göre oy kullanacaksınız. Yasaklamalarla olmaz, bir yere varamazsınız, daha çok şüphe çekersiniz. Ya, birilerinin suçu varsa gönderin kardeşim, gitsin, aklansın, yargıdır bunun yeri, burası değil. Meclis Soruşturma Komisyonunun görevi aklama paklama, suç var mı, yok mu tespit değil arkadaşlar, yine uyarıyorum. Sadece, yeterli şüphe var mı, emare var mı suç işlendiğine ilişkin, bunu gördüğü anda göndereceksin kardeşim, göndereceksin, savunmasını Yüce Divanda yapacak. Yani sen burada karar veremezsin. "Efendim, bu 'tape'ler usulüne uygundu, değildi, böyle dinlendi, öyle dinlenir." diyemez Meclis Soruşturma Komisyonu, onu geçin; emare var mı menfaat teminine ilişkin? Var.

Ya, Allah aşkına, Zafer Çağlayan milletvekili olarak kaçınızın evine misafirliğe geldi söyleyin bana? Allah aşkına, sizin Kabinede. Rıza'nın evine misafirliğe gidiyor, giderken de orada piyanoyu görüyor "Çok güzel bir piyano, aa, ne güzelmiş." falan... "Öyle mi Sayın Bakanım, beğendiniz mi? Hemen gönderelim bir tane." Bunları söylüyor, bunlar ifadelerde var, yalan değil ki bunları biz uydurmuyoruz. Ee, gönderiliyor, 37.500 dolar mıdır, TL midir belli değil, sadece bir taksiti piyanonun. Belki de siz gidip görmüşsünüzdür bu evde.

Arkadaşlar, bunların görülmesi, bunların kamuoyu tarafından da bilinmesi kamu yararınadır. Dolayısıyla bu şekilde kapatırsanız biz buradan, bu kürsüden -millet de dinliyor şu anda bizi- bunları yayımlarız. Yapmayın, etmeyin diyorum, tekrar sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)