Konu:Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:20
Tarih:27/11/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde üzerinde verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, gündüzden beri ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, milletvekilleri, atanan öğretmenler, sürünen öğretmenler, yöneticiler, madendeki işçiler "Adalet arıyoruz." diyorlar. Ben Hükûmete soruyorum: Ne yaptınız bu adaleti, nereye sakladınız, nerede bu adalet?

Değerli milletvekilleri, cari açığımız 50 milyar dolara yaklaşmış durumda, ekonomimiz sinyal veriyor.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Zarraf kapatır onu. Zarraf gelir yakında, kapatır onu.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, dışarıda Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde eğitim, turizm, ticaret ataşeleri, temsilcileri görev yaparken Adalet Bakanlığı niçin yurt dışında teşkilat kurmaya kalkıyor? Yurt dışındaki bu adalet teşkilatı ne iş yapacak orada? İhtiyaç olduğunda Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevlileri gönderebilirler. Bu kadar mı zengin bir ülkeyiz? Varsa paramız cari açığı kapatın, Rıza Sarraf'a muhtaç duruma düşmeyelim. Neden bu israf, neden bu böyle yapılan hesapsız kitapsız harcamalar?

Utanıyorum ben şimdi, günlerdir "ak saray" denilen, "kaçak saray" denilen, "haram saray" denilen bir saraya iktidar "resmî" diyor, "Belgesi var." diyor, muhalefet "Bunlar sahte." diyor. Efendim, resmî olsun sahte olsun Çankaya Köşkü gibi bir sembol, cumhuriyetin sembolü bir köşk dururken bin odalı bir yere ne ihtiyaç var? Kimi sokacaksınız oraya? Kimi saklayacaksınız orada? (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) Ne gerek vardı bu masrafa?

ALİM IŞIK (Kütahya) - Türkiye'ye lazım, yeni Türkiye'ye yeni yer lazım.

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Yani, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var orada. Sizler, bizler bunu korumakla görevli insanlar değil miyiz? Adalet herkese lazım. Adalet, din gibi kutsal bir kavram. Adaletin sağından solundan dönmekle, arkasından çevirmekle, "şunu ele geçirelim, bunu ele geçirelim." hesaplarıyla yüce Meclisi böyle meşgul etmek akli midir, ahlaki midir, takdirlerinize sunuyorum.

Milletvekillerine bir amele muamelesi yapıyorsunuz Hükûmet; gece geç saatlere kadar çalıştırıyorsunuz. Ne aceleniz var? Kimi korumak, kimi kurtarmak hesabındasınız?

İstanbul Belediyesinde yolsuzluklardan dolayı açılan davalardan milletvekili olduğu için dokunulmazlık zırhına bürünenler yırttılar, geri kalanlar mahkûm olup içeri girdiler.

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP ÖZEL (Isparta) - Hangisi onlar?

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Bu mahkûm olanlar sürekli o endişe, o korku içerisinde adaletle uğraşıyorlar yıllardan beri. Neler yapmıyorlar bunun için? Dışarıda Türklere Haçlı Seferi düzenleyen Türk-İslam düşmanı papanın heykelinin önünde "Biz Batı kulüpçüyüz, Avrupa Birliğine giriyoruz." imzası attılar. Neler yaptılar bundan yırtmak için? Dünyada 10 devlet başkanına verilen, bunlardan sadece 1'i Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a o zaman Yahudi Üstün Cesaret Ödülü verdiler. Onlara yaranmak, onların dediğini yapmak, onlardan görünmek adına bu yüce milletin Başbakanlık makamına ulaştırdığı, bu milletin gerçekten çok büyük ekseriyetinin desteğiyle iktidar yaptığı bir partinin bu korkusu, endişesi nedir?

İşte, değerli milletvekilimiz ifade etti, telefonlar dinlenmiş. Bunlar şantaj olarak mı kullanılıyor da acaba bunlar yapılıyor? Oralara bu teşkilatlar açılıp birilerini susturmak için mi yapılıyor? Almanya bizi tehdit mi ediyor? Bilgiler burada, açıklarım dünyaya mı diyor? İsviçre bankalarındaki hesaplardan mı bahsediliyor? Allah aşkına bunu söyleyin millete, biz de beraber olalım, yaramızı saralım ama millî güvenliğimizi tehdit altına sokturmayalım, tehlikenin içerisine sokmayalım, bu milletin geleceğini karartmayalım, böldürtmeyelim.

Bayrağımız indiriliyor, susuyorsunuz. Millet bölünüyor, susuyorsunuz. Şuraya gidemezsiniz diyorsunuz, insanları tehdit ediyor ülkenin Başbakanı. Allah'tan reva mı bu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu?

Yüce heyetinizi saygılarla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)