Konu:Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:18
Tarih:25/11/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, geçen gün bir konuşmanızda 300 PKK'lıyı salıvereceğinizi söylemiştiniz. Bunu nasıl yapacaksınız, af mı çıkaracaksınız, doktor raporuyla kılıfına mı uyduracaksınız?

İkinci sorum: Doğu ve güneydoğudan bir savcı "Markete alışverişe çıkamıyoruz." diye ifade ediyor. Bölgede savcınızın, hâkiminizin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunların adil karar vermeleri mümkün müdür?

Teşekkür ederim.