Konu:Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:18
Tarih:25/11/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, özellikle benim seçim yörem açısından, Artvin açısından ilginç bir durum var. Yurt dışı yasağına ilişkin olarak verilen kararlarda Batum Havaalanı'nın kullanılmasında ilginç bir durum var. Batum Havaalanı, dünyada iki örnekten bir tanesi; biri İsviçre'de var, biri Türkiye'de var. Batum'a Ankara'dan veya İstanbul'dan uçmak isteyenler, iç hat seferleriyle örneğin Hopa'ya gelecekler, yurt dışı sayılıyor, aslında normal TC kimliğiyle uçuyorlar ama yurt dışı yasağı uyguluyorlar bunlara. Yani buna ilişkin bir problem var, uygulamada birçok kere bunlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda bir genelge veya talimatınız olacak mıdır? Batum Havaalanı'nda Hopa terminalini kullanan hemşehrilerimiz, aslında yurt dışına gitmiyorlar, özel bir uygulama var, bir defakto durum var. Bu konuda bir düzeltme yapmayı düşünüyor musunuz? Hopa terminalini kullanarak yolculuk yapmak isteyenlerin, yurt dışı olmadığı hâlde, hiç yurt dışına ayak basmadıkları hâlde bu şekildeki bir olayda mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz?