Konu:Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:18
Tarih:25/11/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Arama şartları oluştuğu hâlde somut delile dayalı kuvvetli şüphe yok...

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Yani, bu kurul nasıl oluşursa...

BAŞKAN - Sayın Acar, lütfen...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Başkanım, süremi yeniden başlatırsanız...

BAŞKAN - Buyurun, yeniden başlayın.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Arama şartları oluştuğu hâlde "Somut delile dayalı kuvvetli şüphe yok." diye arama kararı verilmeyen olaylar var mıdır? Telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmuş mudur?

Yürürlükteki metne göre CMK 157'ye 1 -soruşturma gizlidir- CMK 153'le çelişmez mi? Ayrıca, kişinin ifşası, lekelenmeme hakkı, masuniyet ilkesi ihlal ediliyor mu? Mukayeseli hukukta Almanya'da durum nedir? Dinlemenin tespiti ile dinlemenin kayda alınması arasında usul farklı mıdır?

Teşekkür ediyorum.