Konu:Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:18
Tarih:25/11/2014


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bu 7'nci maddede bir hinoğluhinlik var. Şimdi, 7'nci maddede, beş yıl süreyle idari yargıda görev yapmış olan hâkimlere hukuk fakültelerini bitirme imkânı sağlıyor. Herhâlde hukuk öğrenmek için değildir bu amaç, avukat olmak için filan da değildir. Bakın, Noterlik Kanunu'na göre noter olabilmek için hukuk fakültesini bitirmek gerekiyor. Muhtemelen yüksek yargıdaki hâkimler... Bakın, 1.700 noter var Türkiye'de, 600'ü yeşil pasaport taşıyor. Bu ne demektir? Yüksek yargıdaki hâkimler görev yıllarının sonuna kadar noterlik belgesini alarak, şarap gibi yıllandırarak son yıllarda noterliğe geçiyorlar. Muhtemelen size şöyle bir talep olmuştur idari yargıdan ve Danıştaydan, çok iyi biliyorum, epey düşündüm, bunları avukat olmak için yapmıyorlar, arkada bürokratlarınız da var; muhtemelen noterliğe geçmek için bir rüşvet talep ettiler, dediler: "Biz noterliğe geçmek istiyoruz, ne yapalım? Hukuk fakültesini bitirmedik, bir yandan bitirelim, bir yandan mesleğimizi yapalım, bir yandan da noterlik belgemiz şarap gibi yıllansın." Bundan başka bir gerekçe bulamadım...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)