Konu:Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın 655 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Tümü Üzerinde Şahsı Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Milliyetçi Hareket Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:18
Tarih:25/11/2014


Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın 655 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Belki benden oldu, tam ifade edemedik ama konu muallakta kalmasın, tutanaklara düzgün bir şekilde geçsin. "Tek parti" derken kastettiğim bir zihniyet meselesidir ve "Devlet elbisesini giymiş ceberut insanları hafızamıza kazıdık." derken cumhuriyetin kurucu iradesine, kurucu kahramanlarına dair hiçbir sözümüz yok ama siz de takdir edersiniz ki 1946'da Milliyetçi Hareket Partisinin ilk kurucularına tabutluklarda eziyet edilmiştir, işkence edilmiştir. Bunu yok sayamayız ama bu, devlet elbisesini giymiş insanların yapmış olduğu bir şeydir, bunu devlete mal etmediğimi defaatle ifade ettim.

Sonra, tek parti zihniyeti sadece o tarihte değil, 12 Eylül 1980'de de var. Esas itirazım o.

MUHARREM VARLI (Adana) - Şimdi de var.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - En okkalısı şimdi Sayın Bakan.

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, buyurun.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Birçok şeyle Türkiye hesaplaştı ama 12 Eylülle daha hesaplaşmadı, o gençlerin elleri havada, 5 bin kişi öldü. O da tek parti zihniyeti. 2014'te de tek parti zihniyetine doğru gidiş var, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa, benim rahmetli İnönü'yle, Atatürk'le davam yok; hepsi bu ülkenin kahramanları, kurucuları; hiç farklı düşünmüyoruz. Ama lütfen, bu tefriki iyi anlayın, Türk milliyetçileri olarak yaslandığımız evrensel değerler şunlar: Demokrasiye inanıyoruz, milliyetçiliğimizi besliyor; insan haklarına ve hukuka inanıyoruz, kuru kuru bir milliyetçiliğin savunucusu değiliz.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)