Konu:İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:17
Tarih:20/11/2014


İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir milletvekilinin, Sayın Dağoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilini eleştirmesi üzerine ben buraya çıkıp cevap vermek durumunda değilim, o milletvekili arkadaşımız kimse kendisini savunur. Bu, benim alanıma girmez.

Ancak, Sayın Dağoğlu, siz, Cumhuriyet Halk Partisi Programı'ndan "pornografi" kelimesinin çıkarılması gerektiğini söylediniz.

BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Öyle bir şey demedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben dinledim.

Sayın Atalay, siz herhâlde iyi dinleyemediniz, öyle zannediyorum.

BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Ben de dinliyorum burada. Yanlış söylüyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz dinleyemediniz, nüfuz edemediniz konuya efendim herhâlde. Tutanaklara bakın, böyle bir kelimenin burada olması...

BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - "Saçma sapan" diye bir ifade kullandınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, "pornografi" kelimesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin programını yan yana getirmeyi ben o sıfatla nitelendiririm.

Burada "pornografi" kelimesi bir tek şekilde yer alabilir, böyle bir şey yok "Bu bir tehlikedir, çocuklarımızı bundan koruyalım." Budur, benim söylediğim budur.

Lütfen, ben size cümlenizi düzeltme fırsatı veriyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)