Konu:İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu'nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:17
Tarih:20/11/2014


İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu'nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Dağoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde konuştu. Bizim konuşmamız, bizim grup önerimiz çocuk işçiliğiyle ilgili bir gerçeği ifade ederek günlük bir siyaset yaklaşımının üzerinde anlayışla, bu soruna çözüm bulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan bir çağrıyı içeriyor. Sayın Dağoğlu başka şeyler söyledi...

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Hayır Sayın Vekilim, onu sizin milletvekilleriniz söylediler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ..."pornografi" dedi, bir şeyler söyledi. Çocuk işçiliğine gelemediğinize göre çocuk işçiliği konusunda söyleyebileceğiniz bir şey yok.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Geldim, geldim Sayın Vekilim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın Dağoğlu, bakın, şu, bizim programımız. Bizim programımızda "Korunmaya Muhtaç Çocuklar" başlıklı bir bölüm var.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Gözden geçirmeniz lazım.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Güneydoğu'yla ilgili raporlarınız vardı, ah, ah! Ne raporlarınız çıktı Sayın Hamzaçebi, ne raporlarınız da...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bu da AKP'nin programı, ben "Korunmaya Muhtaç Çocuklar" başlıklı bir bölüm göremedim. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü sizin çocukları korumak gibi bir önceliğiniz yok.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Koruduk, koruduk.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin dönemizde tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan çocuk sayısında artış var, sanayide ve diğer sektörlerde, alanlarda çalışan mevsimlik işçi sayısında artış var. Yüzünüz ak değil maalesef kara, o nedenle oraya gelemiyorsunuz.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Geliyoruz, geliyoruz Sayın Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Programları böyle kıyaslayın.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - On dakikalık konuşmanın beş dakikası sizin söylediğiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Dağoğlu, öyle, saçma sapan bir "pornografi" kelimeleri, bir şeyleri söylediniz.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Sizin vekiliniz söyledi.

AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Yok, öyle konuştu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bizim programız burada.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - O lafı sizin vekiliniz söyledi.

AHMET YENİ (Samsun) - Koskoca profesöre laf söylüyorsun, ayıp.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz, çocuğu her türlü zararlı etkiden korumayı amaçlıyoruz.

BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Sen saçma sapan konuşuyorsun, sen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Pornografi de çocukları istismar eden bir olaydır, önlemek, Parlamentonun, bütün toplumun, bütün hükûmetlerin görevidir.

Teşekkür ederim; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)