Konu:Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın (3/1624) Esas Numaralı Başbakanlık Tezkeresi Üzerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:17
Tarih:20/11/2014


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın (3/1624) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Osman Korutürk'ün konuşmasını ben dikkatle dinledim. Sayın Korutürk şunu söylemiştir... Sayın Arınç'ın açıklamaları Sayın Korutürk'ün söylediklerinin farklı bir istikamete gitmesine yol açacak nitelikteki açıklamalardır ve asla Sayın Korutürk öyle bir şey söylememiştir.

Şimdi, Amerika'yı kim keşfetti? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki: "Amerika'yı Müslümanlar keşfetti." Bunu, tarihçiler, bilim adamları şüphesiz ortaya koyacaktır, Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklaması Fuat Sezgin'in bir iddiasına dayanmaktadır. Elbette, bu iddiadır. O iddia ortada olduğu gibi, bu iddiadan çok daha önce, yani Müslümanların şu tarihte keşfettiği iddiasından farklı olarak, bin yıl kadar önce farklı kişilerin, kavimlerin ya da kaşiflerin de oraya gidip Amerika'yı keşfettiği iddiaları vardır. Bütün bunları bilim adamları, tarihçiler incelerler, ortaya koyarlar. Sayın Korutürk bu çerçevede bir değerlendirme yapmıştır. "Eğer Müslümanlar oraya gidip keşfettiyse yani orada herhâlde bir İslam toplumu olurdu." anlamında bir değerlendirme yaptı. Yoksa, Müslümanlar gider insanları zorla Müslüman yapar, böyle bir şey yok. Dinimizin temel kuralıdır, Kur'an-ı Kerim'in ayetidir, dinde zorlama yoktur. Sayın Korutürk de asla böyle bir şey söylememiştir.

Teşekkür ederim.