Konu:20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:17
Tarih:20/11/2014


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Bundan tam yirmi beş yıl önce, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle çocukların hakları yetişkinlerden farklı bir şekilde, korumacı bir anlayışla, gayet bir güzel bir şekilde ortaya konulmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 25'inci yılında, Türkiye açısından 20'nci yılında Türkiye'de en önemli sorunlardan birisi, çocuklar açısından en önemli sorunlardan birisi çocuk işçiliği sorunudur. Çocukların çocukluklarını yaşamak yerine çalışmalarının, çalışma hayatında yer almalarının çocukların gelişiminde çok önemli sorunlar yarattığı açıktır. Fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlayamayan çocuklar erken yaşlarda çalışma hayatına girmek suretiyle eğitim hakkından, sağlık hakkından da yoksun kalmaktadır.

Şimdi, Parlamentoya düşen görev çocuk hakları konusunda ve çocuk işçiliği konusunda gerekli iyileştirmeleri yapmak üzere bir araştırma komisyonunu kurmaktır. Bugün bu çerçevede bir araştırma önergemizi Genel Kurula getireceğiz ve onu Genel Kurulun takdirine sunacağız.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.