Konu:İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:16
Tarih:19/11/2014


İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 640 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Yasası, aslında, İstanbul finans merkezi stratejisinin bir parçası olarak önümüze getirilmiş bir yasa tasarısıdır.

Şimdi, düşünüyoruz, acaba İstanbul, Hong Kong, New York veya Londra gibi bir finans piyasası olabilir mi, kapitalizmin kalesi olan bu finans piyasalarından birisi olabilir mi? Olması mümkün görünmüyor, çünkü finans piyasalarının temel özelliği şeffaflık, rekabet, hukuka uygunluk, hukuk devleti gibi temel kavramlara ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Oysa Hükûmetin kurmak istediği, AKP'nin kurmak istediği İstanbul finans merkezi bu standartlara uyuyor mu? Baktığınızda, özü itibarıyla, aslında, İstanbul'un Anadolu yakasındaki emlak projelerinin finans merkezi olarak kamuoyuna yutturulması çabasını görüyoruz ve bu İstanbul finans merkezinin alt ilişkilerindeki yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını İstanbul Finanspark inşaatı üzerinden anlatacağım, size bunun üzerinden hatırlatacağım. Hatırlattığım her şeyi de Toplu Konut İdaresinin Sayıştay Raporu üzerinden yapacağım değerli arkadaşlar.

İstanbul Finanspark inşaatını Yeni Sarp İnşaat diye bir inşaat şirketi yapıyor. Bu Yeni Sarp İnşaat Şirketini nereden tanıyoruz? Toplu Konut İdaresinin 2004 ve 2005 yılları işlemlerinde KC Group diye bir firma var. Hasılat paylaşımı modelli inşaatlar yapıyor. Hasılat paylaşımı ne demek? Arsa devlete ait, üzerine konut yapıp bölüşüyorlar ve 450 milyon liraya yakın bir ihale KC Group'a veriliyor. Buradaki konutlar devlete ait, bir kısmı devlete ait ve Toplu Konut İdaresi anlaşılmaz biçimde, batmak üzere olan bir firmaya vekâlet veriyor ve bu şirketin ortakları, Doğancan ve Demer diye 2 tane şirket kuruyor ve bu şirketin üzerine bu konutları aktarıyor. Doğancan ve Demer şirketleri de Denizbanka gidiyor ve 150 milyon liralık bir kredi alıyor. Kredi ödenemiyor ve Denizbank da Pupa Şirketi diye bir gayrimenkul şirketi kuruyor ve dolambaçlı işlemlerden sonra gelip devlete ait konutlara el konuluyor ve bunlar icrayla satışa çıkarılıyor ve devletin elindeki konutlar gidiyor.

Bu işlemler sonucunda Toplu Konut İdaresinin 65 milyon lira zararı çıkıyor ve burada bir soruşturma başlatılıyor, çünkü bu vekâletlerin verilmesi, yani satış vekâletlerinin verilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçun bedelini dönemin idarecilerine ödetecekleri için de anlaşılmaz başka bir işlem yapılıyor. Bu KC Group'un ortakları ve ortaklarıyla ilgili kişiler yeni bir şirket kuruyorlar. Bu şirketin adı Yeni Sarp Şirketi ve devleti dolandırmış bu şirketler topluluğu, Yeni Sarp Şirketi üzerinden 450 milyon liralık yeni ihale alıyor. Yapılacak bu işlerden kazanılacak paradan devleti dolandırmanın parası ödenecek ve olay kapatılacak sanılıyor. Bu Yeni Sarp İnşaat Şirketi neyi yapıyor? İşte bu yasanın önümüze getirdiği İstanbul Finanskent Projesi'ni, aslında başında söylediğim, bir emlak projesi olan ve dolandırıcılık ve yolsuzluk ağına bulaşmış İstanbul Finans Park inşaatını yapıyor. Peki bununla kalıyor mu?

Asıl yürek yakan nokta şu arkadaşlar: Bu şirket, aynı zamanda Samsun'da dere yatağına, Samsun Canik'teki konutları yapan şirket. Dere yatağına inşaat yapıldıktan sonra ne oluyor? Sel basıyor, 11 can bodrum katlarında, TOKİ inşaatlarının bodrum katlarında can veriyor. Şimdi, bu dolandırıcılık ağının sonucunda sadece devletimiz, sadece halkımız para kaybetmiyor, insanlar bir şekilde bu projelerin sonunda can veriyor.

Şimdi, biz geliyoruz, "İstanbul'u finans merkezi yapacağız." diyoruz. Başında dediğimiz gibi, İstanbul, New York gibi, Hong Kong gibi, Londra gibi bir finans merkezi olabilir mi? Olamaz arkadaşlar çünkü bu ülkede hukukun üstünlüğü yoktur, bu ülkede rekabet yoktur. Bu ülkenin kamu projelerinin temel amacı belirli çevrelere, Hükûmete yakın şirketlere kaynak aktarmaktır. Sizler bunu yaparak bir finans merkezi yapamazsınız, sizler bunu yaparak sadece İstanbul'da emlak rantı üzerinden, arazi rantı üzerinden İstanbul'un kent sorunlarını çok artırırsınız ve sizden sonrakilere çok ağır problemler bırakırsınız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)