Konu:Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:15
Tarih:18/11/2014


Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben sordum. Şu anda Bakanlığın oturduğu bina kimden kiralanmıştır, kaç liraya kiralanmıştır? Bu binanın daha önce bina sahibi tarafından Sağlık Bakanlığına kiraya verilmek istendiği ve aylık 300 bin lira kira istendiği fakat Sağlık Bakanlığının bunu pahalı bulduğu... Ama benim duyduğum kadarıyla bu bina Kayserili bir vatandaşın binası ve o zamanki Cumhurbaşkanı olan zatın da araya girmesiyle 1,2 milyon liraya -1 milyon 200 bin liraya- kiraya verilmiştir. Bunu açıklarlarsa memnun olurum efendim.