Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:15
Tarih:18/11/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bostancı akademik kariyeri olan bir arkadaşımız. Biraz önce, buraya Sayın Kamer Genç'in konuşması üzerine çıktı, ben kendisinden Sayın Kamer Genç'in konuşmasına bir cevap bekliyordum. Kendisi farklı bir üslup benimsedi doğrusu, her şeyden önce o çirkin üslubu ben kendisine iade ediyorum. Kendisi akademik kariyere sahip olduğu için bu kürsüden bir entelektüel birikim sunma iddiasıyla farklı cümleler kurmaya çalışıyor ama kurmuş olduğu bütün cümlelerle entelektüel birikimini deterjan olarak birilerinin hizmetine sunmayı amaçladığını görüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar).

RECEP ÖZEL (Isparta) - Cevap veremeyince böyle bir...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayırlı yıkamalar size; bu akademik kariyerinizle, bu entelektüel birikiminizle deterjan olarak ne kadar pisliği yıkayabileceksiniz, bakalım, onları göreceğiz.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) - Akrabalığı anlat yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, kendisi bir vesayet lafı etti burada, bir vesayet lafı etti. Burada sık sık böyle laflar eder. AKP kongresi yapılıyor, Sayın Davutoğlu'nun Genel Başkanlığa seçildiği kongre. Bir akreditasyon uygulaması yapılmış, birtakım gazeteler bu kongreye alınmamış; Cumhuriyet gazetesi, Aydınlık gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, Yurt gazetesi, bunlar alınmamış. Kendisine televizyonda soruluyor: "Ne diyorsunuz?" "Efendim, gayet tabii ki olabilir bu akreditasyon. Geçmişte Genelkurmay akreditasyon uygulamıyor muydu? Bazı gazeteleri Genelkurmaya sokmuyordu." Yani, vesayetten biraz önce şikâyet eden, birilerini "vesayetçi" diye eleştirenler, Genelkurmayın tutumunu sahipleniyor, özgürlük karşıtı tutumu sahipleniyor.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - "Ordu göreve" diyen kimdi?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - İdam imzasına bir gelseniz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir cümle daha söylüyor.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kaç CHP'linin imzası var, onu bir açıklasanıza.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir cümle daha söylüyor: "Onlar isterse televizyonlardan izleyebilirler kongreyi."

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Şu idamla ilgili imzaya gelseniz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İşte, özgürlükçü anlayış budur, özgürlükçü anlayışı sizlere sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)