Konu:Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Ve İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in Danışma Kurulu Önerisi Üzerinde Yaptıkları Konuşmaları Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:15
Tarih:18/11/2014


Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in Danışma Kurulu önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, efendim, iki dakika verdiniz ama bu, çok önemli bir olay, beş dakika verirseniz memnun olurum.

BAŞKAN - Yok, beş dakika veremem de bir dakika eklerim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, şöyle arkadaşlar: Ahmet Davutoğlu Hacıbektaş'a gitti, dedi ki: "Dersim katliamı modern bir Kerbelâ'dır." Şimdi, Ahmet Davutoğlu bekçibaşı değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanıdır.

OSMAN ÖREN (Siirt) - Bravo! Aferin sana!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun anlamı şudur: "Benim Başbakanı olduğum Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir ve katliam yapmıştır." diyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Doğru konuşsun efendim, doğru konuşsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ey Ahmet Davutoğlu, eğer sende haysiyet, onur varsa bir önerge verelim, ondan sonra Dersim'de ne olmuş, onu bir tespit edelim, ondan sonra çıkıp da bunu millete "Efendim, burada katliam oldu..."

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Yazıklar olsun ki siz Dersimlisiniz! Yazıklar olsun size!

KAMER GENÇ (Devamla) - Biraz önce, HDP'li arkadaş diyor du ki: "Efendim, 70 bin insan öldürüldü." Kaç tane adam öldürüldü, kaç insan öldürüldü, olayın özünü aydınlatalım.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - O tarihte Dersim'in nüfusu 65 bin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bizim, bu olayla ilgili olarak daha önce, 2007'den itibaren verdiğimiz önergeler var. Peki, şimdiye kadar uyuyor muydunuz, neden bunları şey etmiyorsunuz? Getirdiniz, kaçak saraya 2 milyar lira para harcadınız, Tayyip Erdoğan 1 milyar liraya uçak aldı, Tayyip Erdoğan Çamlıca'da 1 milyar liraya kendisi için cami yapıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen oğlunun dairelerine gel, oğlunun dairelerine! Oğlunun dairelerinin hesabını ver!

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, Vahdettin Köşkü'nü aşağı yukarı 1 milyara şey ediyor... Yani, Tayyip Erdoğan bu milletle alay ediyor ve 5 katrilyon lirayı kendi şahsı için harcıyor ve gündemi değiştirmek için Dersim'i atıyor ortaya. Biz, Dersim'in, o memleketin insanları olarak bu konunun aydınlığa kavuşması için hepinizden şey ediyoruz. Buyurun, hodri meydan, araştırma önergesini verelim. Maalesef, bazı partiler de bu oyuna gelerek, Tayyip'in gündem değiştirmesine alet olarak, Tayyip'in yaptığı bu israfı, bu milletle alayını, alay etme durumunu da bir tarafa iterek bu oyuna geliyor.

Arkadaşlar, Dersim'de yaşayan, Tunceli'de yaşayan insanlar da en az sizin kadar vatanseverdir. Bizim...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, bir dakika daha verirseniz...

BAŞKAN - Sağ olun, çok teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, Sayın Başkan...