Konu:Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Ve Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:15
Tarih:18/11/2014


Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET İHSAN KALKAVAN (Samsun) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Plan Bütçedeydim, oradan indim, Samsun'la ilgili şeyleri televizyondan dinliyordum.

Samsun bundan otuz yıl önce güzeldi, öyle mi Ahmet Ağabey? Karşılıklı konuşmak istemiyorum, belki Hocam da biliyor. Ama maalesef ve maalesef Samsun'un bir kozmopolit yapısı vardır. Bu kozmopolit yapısından dolayı Samsun çok geri kaldı.

AHMET YENİ (Samsun) - Allah Allah...

AHMET İHSAN KALKAVAN (Devamla) - Samsun'da bulunan, Samsun'u temsil eden geçmişteki değerli büyüklerimizin Samsun'dan fazla etnik hemşehricilik yönünden bağlı oldukları illere karşı yaptıkları hizmetler daha fazla olmuştur; bu inkâr edilemez, bu inkâr edilemez ama son dört yıldır da belediyecilik hizmetleri yönünden Samsun'a darbe vurulmuştur, darbe vurulmuştur. Her zaman batıda, kıyı kenar çizgisi tabir edilip kollanan yerler Samsun'da bitmiştir değerli arkadaşlarım.

Bakın, en basiti -yarın bir gün, hangi partiden olursa olsun, misafirimiz olacaksınız, misafirim olacaksınız, buyurun Samsun'a gelin- Samsun'un en son yıllarda gelişen ilçesi dediğimiz Atakum ilçesinde maalesef ve maalesef, denizin kumu, kumu, denizin karayla birleştiği kum, İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nın önündeki, Haydarpaşa Limanı'nın önündeki mendirek gibi...

AHMET YENİ (Samsun) - İhsan Bey, hiç belediyeniz var mı, CHP belediyesi var mı Samsun'da, neden bahsediyoruz?

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen...

AHMET İHSAN KALKAVAN (Devamla) - Ahmet Ağabey bu seçimlerde olunabilir, önemli olan belediye hizmetlerinin yaptığı şeyleri tarihin yargılamasıdır. Bugün hakem belki sizin çoğunlukla iktidarınızdı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET İHSAN KALKAVAN (Devamla) - ...ama ben isterdim ki belediyelerimiz...

AHMET YENİ (Samsun) - Hiç yok, hiç yok ama. Yani bir tane de olsa...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

AHMET İHSAN KALKAVAN (Devamla) - Neden biliyor musunuz?

AHMET YENİ (Samsun) - İhsan Bey, bir tane de belediye alamaz mı insan?

AHMET İHSAN KALKAVAN (Devamla) - Biz belediyelerimizde gelecek seçimleri düşünerek değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet etmişiz.