Konu:Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:14
Tarih:13/11/2014


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bizim Tunceli Hastanesinde tomografi ve MR çok eski -bana söylenen- hastaları Elâzığ'a gönderiyorlar. Acaba Sayın Bakan, bu hastanemize yeni bir MR ve tomografi aletini göndermeyi düşünüyor mu?

Teşekkür ederim.