Konu:MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİN ÖN GÖRÜŞMELERİ
Yasama Yılı:5
Birleşim:12
Tarih:11/11/2014


MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİN ÖN GÖRÜŞMELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarıyla ilgili tüm siyasi parti gruplarınca verilen Meclis araştırma önergeleri üzerine Hükûmet adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevsimlik tarım işçileri, aslında yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan bir konudur. Vatandaşlarımız evlerini barklarını geride bırakıp ülkemizin dört bir yanından kalkarak iş ve aş için yollara düşmektedir. Esasında biz vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerde istihdam olanaklarına kavuşmalarını arzuluyoruz ancak hayat şartlarının zorluğu, işleyecek toprakların olmayışı veya yetersiz oluşu vatandaşlarımızı kısmi bir göçe zorlamaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin bu gurbet yolculuğu çeşitli sosyoekonomik zorlukları da beraberinde getirmektedir. Aileleriyle birlikte diğer illere çalışmaya giden vatandaşlarımız ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler gibi konularda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla 24 Mart 2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Buna istinaden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 2010-2013 yılları arasında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi'ni başlattık. Bu projeyle dört yıl boyunca, göç alan 38 ilimize toplam 96 milyon Türk lirası kaynak aktarılmıştır. Bu kapsamda, sağlık, eğitim, barınma, altyapı gibi alanlarda 326 bin mevsimlik tarım işçimize hizmet götürdük.

Peki, bu proje kapsamında neler yaptık? Öncelikle, mevsimlik işçilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıkları yerlerde çadır köyler kurduk. Bu yerleşim yerlerini her türlü insanî ihtiyaçlara cevap verecek şekilde donattık. Yollarını yaptık, elektrik, su, altyapı ihtiyaçlarını giderdik. Temel ihtiyaçlarının yanında, çocuk oyun alanları dâhil çocukların eğitimlerini aksatmayacak uygulamaları hayata geçirdik. Eğer okullar, çadır yerleşkelerine yakınsa taşımalı sistemle, değilse çadır okulları devreye sokarak çocuklarımıza eğitim imkânı sağladık. Mevsimlik işçilerimizin, sadece çalışma ve yaşam koşullarını değil sosyal güvenlik koşullarını da önemli oranda iyileştirdik. Tarımda hizmet akdiyle çalışan vatandaşlarımızı 5510 kapsamına alarak, 21 gün prim ödeyerek 30 gün hizmet alma imkânına kavuşturduk.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu projeler, yerel yönetimlerimizin katkılarıyla devam edecektir. Bunun yanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak mevsimlik işçilerimizin yoğun olarak yaşadığı illerimiz başta olmak üzere ülkemizin genelinde toplum yararına programlar uygulanıyor. Bu programlarımızdan son beş yıl içinde 672 bin kişi yararlandı. Bu programla da amacımız, vatandaşlarımızı yaşadıkları yerde istihdam olanaklarına kavuşturmaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin istihdamının yüzde 25'i tarım sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Bu dönemde ilk kez, tarım sektöründe çalışanlar da 2012'de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına alındı. Elbette ki "Sorunlar bitti." diyemeyiz, sadece mevsimlik tarım işçilerinin değil tüm çalışanlarımızın sorunlarını çözmek bizim görevimizdir. Hükûmet olarak sorunları çözmek için azami gayret sarf ediyoruz. Bu amaçla kurulacak olan -4 partimizin de onayıyla- Meclis araştırma komisyonunun ortaya koyacağı düşüncelerin bize yol gösterici olacağına inanıyorum.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)