Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu'nun inceleme sonuçlarıyla ilgili tezkeresine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:12
Tarih:11/11/2014


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu'nun inceleme sonuçlarıyla ilgili tezkeresine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de bu sunumla ilgili bir iki düşüncemi söylemek istiyorum.

Bir defa, bu sunumda, birtakım yolsuzluklar olduğunu, usulsüzlükler olduğunu idare de kabul ediyor, denetimi yapanlar da kabul ediyor ama ne olduğu belli değil.

Ben KİT Komisyonundayım. Maalesef, Sayıştay, ciddi bir denetim yapmıyor, yolsuzlukların üstünü örtüyor. Büyük ihalelerde yolsuzluklar var. İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 70'in üzerinde araç kiralanmış, süper lüks araçlar. Kimlerden kiralanmış? Nasıl kiralanmış? Bunlar belli değil. Şimdi, böyle bir... Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir kurum kendi harcamalarını bir... Mesela benim olduğum... Tabii, aslında bunların bize önceden dağıtılıp bizim bunları okumamız lazım ki buradaki bu şeylerde yolsuzluk var mı, yok mu... Şimdi, biraz önce okunan şeyde...

İçişleri Bakanlığından iki müfettiş görevlendiriliyor bu Sayıştay raporlarının kontrolü için. Hâlbuki, bunun Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılması lazım. İçişleri Bakanlığı müfettişleri pek bütçe uygulamaları hakkında ihtisas sahibi kişiler değildir. Onun için ben...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada, Mecliste bir sürü alımlar var.

Müsaade ederseniz, durun bir söyleyeyim.

Alımlar var, yolsuzluklar var. Bunlar örtbas ediliyor. Bu kadar düzeyde ihaleler yapılıyor, malzemeler alınıyor, işte Türkiye Büyük Millet Meclisinin... Kendisine bir saray yapılıyor Çankaya'da. Burada birtakım odalar yapıldı. Onlar kime yapıldı? Kaç liraya yapıldı? Bunları hepimizin bilmesi lazım.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) -Çünkü onları... Ben biliyorum, bu Mecliste eskiden de büyük yolsuzluklar yapıldı ama hep örtbas ediliyor. Bunlar teşekkürle olacak şeyler değil. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde...

BAŞKAN - Ben verdiğiniz katkı için, sizin sözünüze teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuları incelemesi lazım, örtbas etmemesi lazım.