Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu'nun inceleme sonuçlarıyla ilgili tezkeresine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:12
Tarih:11/11/2014


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sayıştayın 2013 yılı harcamalarına ilişkin Dış Denetim Raporu'nun inceleme sonuçlarıyla ilgili tezkeresine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sayıştayın 2013 yılına ilişkin Dış Denetim Raporu'nun bulguları, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, Sayıştayın dış denetimi, yani harcamalara ilişkin denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Sayın Başkan tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından yapılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin harcamalara ilişkin dış denetimi ise Sayıştayın görevlendirdiği denetçiler tarafından yapılmaktadır. Bu iki kurumun denetimi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan dış denetimden daha farklı bir denetimdir. Daha doğrusu, bu denetimi, normal olarak, dış denetimi yapmakla görevli olan Sayıştay değil, görevlendirilen kişiler yapmaktadır.

Denetim sonuçları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunuldu. Ancak bu sunum üzerine herhangi bir görüşme yapma imkânı yok çünkü sadece Genel Kurulun bilgisine sunuluyor. Oysa, bir kurumun dış denetimi sonucu düzenlenen rapor, normal olarak, sunulan kurul tarafından tartışılabilmeli, değerlendirilebilmeli. Bunu ben yasalarda ve İç Tüzük'te bir eksiklik olarak görüyorum. Bir İç Tüzük değişikliğiyle bunu değiştirebiliriz, yapabiliriz.

Bundan sonra, benim, Sayın Başkana, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına önerim, Sayıştayın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış denetimi sonucu düzenlenen raporların Genel Kurulda ayrıca görüşülmesinin sağlanmasına yönelik bir İç Tüzük değişikliğinin yapılmasıdır.

Teşekkür ederim.