Konu:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 640 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nün Tümü Üzerindeki Soru-cevap İşlemi Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:11
Tarih:06/11/2014


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nün tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben yılların politikacısıyım. İstiyorum ki bu kürsüye çıktığım zaman güler yüzle, herkese değer vererek, en azında iktidar partisi hakikaten iyi şeyler yapıyorsa, bu memleketi iyi, sağlıklı yönetiyorsa onların o güzel taraflarını dile getirerek burada konuşmak da istiyorum. Ama kardeşim, vallahi, billahi, tallahi düşünüyorum, düşünüyorum, bir tane doğru şey bulamıyorum. Bir de çok yalan söylüyorsunuz.

Bakın, şimdi, Bekir Bozdağ ne dedi arkadaşlar? Dedi ki: "Ben bir savcıya telefon etmişsem ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir."

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Öyle mi dedim?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen öyle dedin aynen.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ben öyle demedim. Gözümün içine bakarak yalan söylüyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yalan söylemiyorum.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bu kadar insanın gözünün içine bakarak yalan söylüyorsun, ayıptır ya!

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Söylenen şu: Bakın, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda da...

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ayıptır, ayıp!

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - ...getirildi aynen söylendi.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bu kadarı ayıptır ya, ayıptır!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bekir Bozdağ İzmir Cumhuriyet Başsavcısına gece saat on birde telefon ediyor. Diyor ki: "Git, o savcıyı görevden al." Telefon ettin mi etmedin mi?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bak, ben sana...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika, bir dakika...

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen karşılıklı konuşmayın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Gece yarısından sonra yine telefon ediyorsun; başsavcı orada tutanağı düzenliyor ve buraya gönderiyor Bakanlığa, "Bana göreve müdahale et." dedi.

Ayrıca da Binali Yıldırım'ın bacanağı hemen yakalanmadı ve o sırada çağırılacaktı, çağrılmadı.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen orada mıydın, yanında mıydın, nereden biliyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz kendinize göre bir savcı buluncaya kadar işi oyaladınız, oyaladınız ve kendinize uygun bir savcı nöbetçi olunca beş gün sonra gitti ve ondan sonra tutuklanmadan geri geldi.

Şimdi, bunlar ortadayken... Ya sen "Adalet Bakanı" diye bir makamda oturuyorsun, o makamda oturan insanın dürüst olması lazım, içinde Allah korkusu olması lazım, yalancı olmaması lazım ama ben arıyorum, hiçbir şey yok sende be kardeşim ya! (CHP sıralarından alkışlar)