Konu:İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:11
Tarih:06/11/2014


İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Bekir Bozdağ'dan şunu öğrenmek istiyorum...

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - İsmini söylüyorum yani "Bekir" değil de "tekir" mi diyeyim? Böyle bir şey olmaz yani "Bekir" ismi.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Söyleyemezsin. Söyleyemezsin ağabey, ya "bakan" dersin ya "sayın" dersin.

BAŞKAN - Biz size nasıl hitap edelim peki?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana "Kamer Genç" diye hitap ediyorsunuz, ben de "Bekir Bozdağ" diye hitap ediyorum.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Kamer" mi diyelim?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - "Kamer" diyelim sana.

BAŞKAN - Size "Kamer Genç" diye hitap edilmiyor Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tamam ya, ben öyle istiyorum, ben insanların ismini...

BAŞKAN - Sorunuzu sorun lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, sorumu sorayım mı, sormayayım mı?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sordurmayın Sayın Başkan, hakaret ediyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, bu İzmir Cumhuriyet Başsavcısına, ona gece telefon ettiniz, dediniz ki: "Başsavcı, git şu savcıyı görevden al, o belgeleri de yok et ve bu işi kapat." Başsavcı bir zabıt tuttu, bu konuda bir fezleke Adalet Bakanlığına geldi, iade ettiniz; Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdi, iade ettiniz. Bu fezleke nerede şimdi? Bu fezlekeyi biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Hakkında bu kadar ağır bir fezleke olan bir kişi Adalet Bakanlığında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)