Konu:Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:10
Tarih:05/11/2014


Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanın açıklamalarını biraz önce odamda televizyondan izledim. O nedenle koşa koşa buraya geldim.

Dün burada konuya ilişkin bir açıklamayı yaptım. Sayın Bakan, gördüğüm kadarıyla doğru bilgi vermiyor, gerçekleri Genel Kuruldan saklamaktadır.

Bakın, yazı burada Sayın Bakan, sizin İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcınızın yazdığı yazı burada. Millî Eğitim Müdür Yardımcınız diyor ki: "Yedek listede olduğu hâlde bu kişi okula alınmamıştır." Oysa bu kişiden daha düşük puanlar alınmıştır. Bu tamamen gerçek dışı bir ifadedir. Bir kere bu kişi yedek listede değildir, Üsküdar Amerikan Lisesinin son kayıt puanı 789'dur. Bu kişinin puanı 782'dir. Yani 789'dan daha düşük puanlı bir kişinin başvuru imkânı yoktur, başvurusu olmadığı için yedek listede olma imkânı yoktur. 782 puanlı bir öğrenciyi, binlerce öğrenci velisini bir kenara bırakarak, okul bahçesinde sıra beklemiş, kuyruk beklemiş, daha yüksek puanlı öğrenciler olduğu hâlde bunları atlayarak okula kaydetmenizin hiçbir gerekçesi yoktur Sayın Bakan. Tek bir gerekçesi vardır, bu kişiyi bu okula kaydetme iradesi, başka bir şey değil.

Dün size bir şey sordum. Yapılan bu işlem yanlış. Bir yanlış işlem yaptınız, madem öyle, bu puandan daha yüksek puan aldığı hâlde zamanında o okula kaydolmamış, okulun "Senin puanın düşük, seni almıyoruz, alamıyoruz." dediği öğrencilere kayıt hakkı tanıyacak mısınız?

Şu an 4 kişi Üsküdar Amerikan Lisesine ihtarname çekmiş durumda. Bu dahi, "Bunları alıyoruz." demeniz dahi olayı düzeltmez, çünkü binlerce öğrenci başka okullara kaydını yaptırmış, gitmiş, geri dönme imkânları olur mu olmaz mı bilemiyorum.

Sizin açıklamanız gerçeği yansıtmıyor Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) - Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yazılar burada, Bakanlığın yazısı burada, Üsküdar'a yazılan yazı burada, Üsküdar İlçe Millî Eğitimin okula yazdığı yazı burada, bu yazılar gerçek dışı.