Konu:Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:9
Tarih:04/11/2014


Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Artvin İl Millî Eğitim Müdürü, şu cemaat operasyonundan önce çocuğunu cemaatin okulunda okutuyorken cemaate operasyon yapılınca çocuğunu oradan aldı, devlet okulunda okutuyor. Bir sınav yaptı bu okul müdürleri görevden alınınca. Onların yapmış olduğu sınav baştan aşağı rezalet. Bana geçen hafta Artvin'de, seçim bölgemde anlattılar. Hangi okula hangi kişinin müdür olacağını öğrenmek için Artvin'de berbere gidiyorlar, berber diyor ki: "Önümüzdeki hafta şu okula şu müdür atanacak." İnanamayacaksınız belki ama o berberden öğreniyorlar hangi okula hangi müdürün atanacağını. O berber bu gücü nereden alıyor, çok merak ediyorum! Kasabın, manavın da böyle okul müdürlüğü atamaları var mı? Onu ciddiyetle merak ediyorum.

Size yazılı bir soru sordum, Meclis araştırması önergesi de verdim. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde de soracağım. Bu soruları tutanaklarla açıklar mısınız? Gerçekten merak ediyorum.

Artvin'de -Türkiye'nin her tarafında da yapıldı ama- baştan aşağı usulsüzlük var. Ben hukukçuyum kendim.

Bu berberi de merak ediyorum. İsmini size vermeyeceğim.

Bir il millî eğitim müdürünü arayın, deyin ki: Bu berber...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)