Konu:TEOG puanıyla özel okullara yapılan kayıtlarda yaşanan bazı olaylara ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:9
Tarih:04/11/2014


TEOG puanıyla özel okullara yapılan kayıtlarda yaşanan bazı olaylara ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bu yıl ortaöğretim kurumlarına yani liselere TEOG puanıyla kayıt yapıldı. Özel okullar ise TEOG puanına esas olan verilerden hareketle hesaplanan bir başka puanla kayıt yaptılar. Bu çerçevede, İstanbul'da bulunan Özel Üsküdar Amerikan Lisesi de 168 kişilik kontenjanını doldurdu. Özel Üsküdar Amerikan Lisesinin 168 kişilik kontenjanı dâhilinde en düşük puanla almış olduğu öğrencinin puanı 789'dur.

Kayıt dönemi kapandıktan sonra, medya gücünü arkasında almış olan bir öğrenci velisi bu güce yaslanarak, dayanarak hak etmediği hâlde 782 puanlı bir öğrenciyi Millî Eğitim Bakanlığı ve il millî eğitim müdürlüğü üzerinden bu okula kaydettirmiştir. Bu kayıt, diğer öğrencilerin haklarını çiğneyen, onların haklarını elinden alan bir kayıttır. TEOG puanının esas alınması gerektiğini söylemiştir Millî Eğitim Bakanlığı. TEOG puanıyla da bu öğrencinin puanı 477'dir. Bu puanın üzerinde hem TEOG puanı hem özel okul puanı aldığı hâlde bu okula ve diğer özel okullara kaydolmamış öğrencilerin hakkı ortadan kaldırılmıştır, hakkı yenmiştir. Öğrenci velileri büyük bir infial hâlindedir, büyük bir isyan hâlindedir. Eğer ortada özel okulların yaptığı bir yanlışlık olduğu düşünülüyor ise o zaman 477 TEOG puanının üzerindeki tüm öğrencilerin bu okullara kaydolması için Millî Eğitim Bakanlığının gerekli düzenlemeyi yapması gerekmektedir.

Bir kişiye yönelik olarak, sadece o öğrenci velisinin isteğini karşılamak için yapılmış olan bu düzenlemeyi kınıyorum. Sayın Millî Eğitim Bakanını da şu an Genel Kurul salonunda görüyorum, umarım, bu konuda Sayın Bakan bir açıklama yapar.

Teşekkür ederim.